Štátny komorný orchester v Žiline začal 50. jubilejnú sezónu

Hoci to
pravé jubileum bude až v novembri 2024, v ŠKO pripravili pre vás veľa zaujímavých koncertných
zážitkov a noviniek, povedal Karel Hampl, generálny riaditeľ ŠKO Žilina.

50. koncertná sezóna je prelomová v niekoľkých ohľadoch. Najvýznamnejšou zmenou je obnovený Dom umenia Fatra v Žiline, ktorý prešiel veľkou rekonštrukciou – obnovou svetiel, doplnením videoprojektora, premietacieho plátna, obnovou sedačiek a podlahy a hlavne celkovou reštaurátorskou obnovou fasády a okien. Vďaka Grantu EHP, Nórska a Švajčiarskeho príspevku, Štátneho rozpočtu SR, Ministerstva kultúry SR a s láskavou podporou Mesta Žilina sa nám podarilo túto obnovu v celkovej hodnote takmer 1 100 000 € dokončiť i napriek rôznym ťažkostiam a zníženému komfortu počas koncertov a skúšok 49. koncertnej sezóny.

Celý tento projekt ukončíme slávnostným koncertom z diel nórskej hudby 26. 10. 2023. Domnievam sa, že obnovená fasáda Domu umenia Fatra bude opäť patriť k ozdobám mesta Žilina a k najkrajším koncertným sálam nielen na Slovensku. Ďalšou výraznou zmenou je menovanie nového šéfdirigenta Štátneho komorného orchestra Žilina – je to František Macek, renomovaný mladý český dirigent, ktorý má za sebou veľa skúseností zo zahraničia a verím, že bude veľkou umeleckou podporou pre náš orchester nielen v nadchádzajúcej sezóne.

Šéfdirigentskej paličky sa ujme na otváracom koncerte 50. sezóny 14. 9. 2023. Rád by som aj prostredníctvom tohto príhovoru poďakoval nášmu zriaďovateľovi – Ministerstvu kultúry SR za podporu a dôveru. Rovnako si veľmi vážime podpory a spolupráce s Mestom Žilina, ZUŠ Ladislava Árvaya, Konzervatóriom Žilina, s našimi sponzormi a partnermi, bez ktorých by sme len ťažko mohli fungovať a rozvíjať našu činnosť.

Prajem Vám predovšetkým pevné zdravie a radosť zo života. Verím, že sa budeme opäť stretávať v priateľskej a inšpirujúcej atmosfére na všetkých koncertoch ŠKO Žilina v čarokrásnej sále Domu umenia Fatra v Žiline, povedal Karel Hampl,
generálny riaditeľ ŠKO Žilina


Foto: ŠKO

PREHĽAD KONCERTOV

 1. koncertná sezóna 2023/2024
  SEPTEMBER
 2. ŠT ŠKO, F. MACEK, J. Čižmarovič – husle AB
  Otvárací koncert 50. sezóny
 3. ŠT SÓLO PRE DVA STEINWAYE AB
  Skuta Piano Duo, Nora Skuta – Miki Skuta
 4. NE MATINÉ „Zázračný hudobný smetiak“ N
  Teatro Fortissimo, V. Kulíšek – pantomíma
 5. ŠT ŠKO, M. LEJAVA, M. Paľa – husle AB
  Predpremiéra programu na BHS
  OKTÓBER
 6. ŠT ŠKO, A. KOKOŠ a Sendreiovci AB
  Fúzia klasiky, rómskej hudby a klezmeru
 7. ŠT ŠKO, F. MACEK, R. Leleu – trúbka AB
  Haydn, Piazzolla, Morricone, Mozart
 8. SO VOCE MAGNA – záverečný galakoncert N
 9. ŠT ŠKO, O. DOHNÁNYI, AB
  Petr Nouzovský – violončelo
  Miriam Rodriquez Brüllová – gitara
 10. NE MATINÉ „Malá čarovná flauta“ N
  ŠKO, D. SIMANDL, vokálni sólisti, M. Vanek
 11. ŠT ŠKO, L. SVÁROVSKÝ, AB
  Opus13 Quartet, ŽMZ
  Gjeilo: Sunrise Mass s projekciou
  NOVEMBER
 12. ŠT ŠKO, K. ILIEVSKY, AB
  Zuzana Biščáková – klavír
  Gustáv Beláček – bas
 13. ŠT ŠKO, R. ŠTÚR, E. Bodorová – soprán, AB
  T. Gertler – husle
  predpremiéra programu na koncert v Paríži
 14. ŠT SYMFONICKÝ ORCHESTER N
  KONZERVATÓRIA
  DECEMBER
 15. NE MATINÉ „Spevavé zvončeky“ N
  BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
 16. ŠT ŠKO, S. CHALK, Vianočný koncert AB
  sólisti ŠKO, G. Nováková-soprán, ŽMZ
 17. PI ŠKO, S. CHALK, repríza z 14. 12. N
 18. SO ŠKO, S. CHALK, repríza z 14. 12. N
 19. NE ŠKO, S. CHALK, repríza z 14. 12. N
 20. PO ŠKO, S. CHALK, repríza z 14. 12. N
  4
  JANUÁR
 21. ŠT FATS JAZZ BAND N
  Trojkráľový koncert v rytme swingu
 22. ŠT ŠKO, L. SVÁROVSKÝ, Novoročný koncert AB
  T. Mátlová – soprán
  J. Strauss a súčasníci
 23. PI ŠKO, L. SVÁROVSKÝ, repríza z 11. 1. N
 24. ŠT SLOVAK NUEVO QUINTETO AB
  Novoročný koncert v rytme argentínskeho
  tanga
 25. ŠT ŠKO, D. GIMÉNEZ CARRERAS. AB
  L. Fančovič – klavír
  Čajkovského koncert b mol
 26. PI ŠKO, D. GIMÉNEZ CARRERAS, N
  repríza z 25. 1.
  FEBRUÁR
 27. ŠT ŠKO, R. ŠTÚR, Slávne operné zbory AB
  Zbor ŠO BB, M. Šebestová – mezzosoprán
 28. PI ŠKO, R. ŠTÚR, repríza z 1. 2. N
 29. NE MATINÉ „Snehuliak“ N
  ŠKO, A. SEDLICKÝ, M. Vanek
 30. ŠT ŠKO, A. SEDLICKÝ, Husľová dielňa AB
  D. Karvay – husle, M. Kováčech – husle
 31. ŠT ŠKO, F. MACEK, Rok českej hudby AB
  Ivo Kahánek hrá Dvořáka
 32. PI ŠKO, F. MACEK, repríza z 15. 2. N
 33. ŠT ŠKO, M. KATZ, T. Sergeyenia – klavír AB
  Obľúbená umelecká dvojica opäť v DUF
  MAREC
 34. PI ŠKO, M. KATZ, repríza z 29. 2. N
 35. ŠT ŠKO, L. SVÁROVSKÝ, Radka Fišarová AB
  Slávne šansóny Edith Piaf a ďalších autorov
 36. PI ŠKO, L. SVÁROVSKÝ, repríza zo 7. 3. N
 37. ŠT ŠKO, J. ROŽEŇ, P. Šporcl – husle AB
  V. Khoroshunova – soprán
 38. ŠT ŠKO – Svetielko nádeje N
 39. NE MATINÉ „Daj si Bacha na Bacha“ N
  ŠKO, D. SIMANDL, speváci, M. Vanek
  5
  APRÍL
 40. ŠT ŠKO, F. MACEK – Veľkonočný koncert AB
  B. Bieniková – klarinet, Český filh. zbor Brno
 41. PI ŠKO, F. MACEK, repríza zo 4. 4. N
 42. ŠT PIANO DAYS, prémia AB
  Sólo pre dva Steinwaye
 43. – 27. FESTIVAL ALLEGRETTO 33. ročník SFKU
  MÁJ
 44. ŠT ŠKO, A. KOKOŠ – Filmová hudba AB
 45. PI ŠKO, A. KOKOŠ, repríza z 9. 5. N
 46. NE MATINÉ „Rozprávky mamy husi“ N
  ŠKO, A. KOKOŠ, Teátro Neline, M. Vanek
 47. ŠT ORGANOVÝ KONCERT prémia AB
  – Pavol Valášek
 48. ŠT ŠKO, F. MACEK, ŽMZ AB
  a zbor konzervatória
  Scénická hudba Sen noci svätojánskej
  JÚN
 49. ŠT ŠKO, M. PRÁŠIL, Šanca mladým AB
 50. ŠT ŠKO, L. SVÁROVSKÝ, AB
  P. Praženica – klavír, L. Cabejšek – bicie
  Záverečný koncert 50. sezóny
  Začiatok večerných koncertov je o 19.00, matiné pre
  deti o 16.00
  AB – abonentky platia
  N – abonentky neplatia
  SFKU – platia abonentky festivalu Allegretto

Podobné príspevky