Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Žilinský kraj ŽSK hľadá nové využitie pre nehnuteľný majetok v Čadci

Žilinský samosprávny kraj ponúka na predaj budovu v okresnom meste Čadca – metropole Kysúc.

Budova má 3 nadzemné podlažia, spolu o výmere 575 m2 a stojí na pozemku o rozlohe 1337 m2.

Stavba sa nachádza v miestnej časti Podzávoz v priemyselnej časti mesta a zároveň lokalite s dobrou občianskou vybavenosťou.

K budove vedie dobre udržiavaná asfaltová komunikácia.

Pôvodná stavba bola v roku 1967 postavená ako objekt pre praktické vyučovanie.

Objekt je trojpodlažná budova:

na 1. NP sa nachádza plynová kotolňa, garáže, sklady a technické miestnosti

na 2. NP sú miestnosti pre praktické vyučovanie žiakov, komunikačné priestory, WC

na 3. NP sú sociálne zariadenia a miestnosti určené na vyučovanie a pre využitie na praktické vyučovanie

Kupujúci sa zaväzuje a je povinný umožniť bez akýchkoľvek obmedzení a v celom rozsahu Žilinskému samosprávnemu kraju bezodplatné užívanie predmetu kúpy do konca školského roka 2024/2025 do 31.08.2025, s výnimkou úhrady súvisiacich prevádzkových nákladov (reálne spotrebované energie, daň z nehnuteľnosti).

Obchodné podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli v sídle Úradu ŽSK a na www.zilinskazupa.sk v časti: Obchodné verejné súťaže na predaj.

Lehota na doručenie cenových ponúk je do 19. júla 2024 do 15-tej.

Viac info https://t.ly/OCWi1 alebo e-mailom: martin.socuvka@zilinskazupa.sk alebo telefonicky: 041/5032 426.

#zsk#zilinskykraj#zilinaregion

Podobné príspevky