Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Víťazom olympiády kritického myslenia na Slovensku sa stal žiak Oliver Hrbáň z Gymnázia Varšavská v Žiline

Na FEI STU v Bratislave sa konalo finále Olympiády kritického myslenia, kde sa stretlo 48 najlepších riešiteľov postupujúcich z krajských kôl.

6 z nich najúspešnejších následne súperilo v Primaciálnom paláci pred odbornou porotou expertov.

V súťaži ide nielen o mediálnu gramotnosť, interpretáciu dát či o odolnosť voči manipuláciám, ale zároveň sa snažia študentov učiť formulovať myšlienky, rozpoznať silný či slabý argument a reagovať na argumenty.

Žilinské Gymnázium na Varšavskej si odnáša tú najcennejšiu trofej, pretože žiak Oliver Hrbáň preukázal, že vie kriticky myslieť, argumentovať, odhaľovať dezinformácie, čítať grafy či tabuľky a odpovedať porote na jej otázky.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

#zsk#zilinskykraj#zilinskazupa#zakraj#zilinaregion

Foto: ŽSK

Podobné príspevky