Foto: ŽSK

Rekonštrukcia Krajskej knižnice vyšla Žilinský samosprávny kraj na 255 164 eur

V stredu 22. mája slávnostne otvorili za účasti predsedníčky ŽSK Erika Jurinová zrekonštruované priestory 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline.

Investícia do stavebných úprav predstavuje 255 164 eur.

NA ČO SA ČITATELIA MÔŽU TEŠIŤ?

boli vytvorené zóny pre individuálne štúdium a čítanie,

podarilo sa opticky oddeliť študovňu od komunitnej časti,

vzniklo miesto potrebné na kolektívne vzdelávanie,

vznikla zóna pre spoločné štúdium a prácu v skupinách,

vytvorená bola aj relaxačná časť,

inštalovaný bol systém RFID technológie, ktorá po vložení špeciálnej rádiofrekvenčnej etikety do každého knižničného dokumentu umožní vypožičiavanie väčšieho množstva kníh naraz jedným úkonom knihovníka.

Okrem toho stavebné úpravy zahŕňali aj výmenu elektroinštalácie a dlažby, odstránenie hliníkových podhľadov a čiastočnú obnovu pracoviska regionálnej bibliografie a sociálneho zázemia.

Rekonštrukciou vznikol moderný, polyfunkčný a príťažlivý priestor.

Viac foto https://t.ly/PPjSn

Foto: František Dokoupil

#zsk#zilinskykraj#zilinskazupa#zakraj#zilinaregion

Krajská knižnica v Žiline

Podobné príspevky