Foto: pixabay.com

Nemocnica v Dolnom Kubíne hospodárila v roku 2023 bez dlhov

Nemocnica v meste Dolný Kubín hospodárila aj v roku 2023 bez dlhov. Podobne tomu bolo aj v ostatných zdravotníckych zariadeniach Žilinský Samosprávny Kraj.

Žilinské župné nemocnice dnes nemajú žiadne dlhy, pritom veľkú časť tých ostatných nemocníc bude musieť štát opäť oddlžovať za stovky miliónov EUR.

Župné zdravotnícke zariadenia dlhodobo dosahujú výborné výsledky nielen v hospodárení, ale umiestňujú sa na popredných miestach v celoslovenskom hodnotení INEKO a spokojnosti pacientov.

Podobné príspevky