Foto: pixabay.com

Nemocnice v Žilinskom kraji dosiahli vlani kladný hospodársky výsledok. Kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva dosiahli v roku 2023 spolu 3,10 milióna eur.

Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dosiahli minulý rok pozitívny hospodársky výsledok vo výške 5,7 milióna eur. Predstavuje to medziročný nárast o 2,5 milióna eur. Informovala o tom riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.

Hovorkyňa ŽSK Eva Lacová doplnila, že v roku 2023 pribudol aj nový program „Špecializačná príprava lekárov“, ktorý je súčasťou stabilizačného programu ŽSK. „Pre všetky zapojené zdravotnícke zariadenia bola vlani refundovaná suma zo zdrojov ŽSK zhruba 184.000 eur. Celková refundovaná suma zo zdrojov ŽSK od roku 2018 do 2023 predstavuje 1.182.000 eur,“ uviedla Lacová.

„Nemocnice znížili aj svoje záväzky, a to na úroveň 18,4 milióna eur. Predstavuje to medziročný pokles v záväzkoch o 2,5 milióna eur,“ vyčíslila Pekarčíková.

Kapitálové výdavky na úseku zdravotníctva dosiahli v roku 2023 spolu 3,10 milióna eur. Z toho z rozpočtu ŽSK išlo o sumu vo výške 1.340.000 eur.

Podobné príspevky