Foto: Mesto Žilina

Žilina sa zapája do súťaže Do práce na bicykli aj tento rok, zámerom je motivovať obyvateľov k využívaniu alternatívnych spôsobov dopravy

Žilina sa aj v tomto roku opäť rozhodla zúčastniť národnej kampane Do práce na bicykli. Projekt chce motivovať obyvateľov k častejšiemu využívaniu iných alternatív nielen na presun do práce, ale tiež povzbudiť samosprávy ku skvalitňovaniu podmienok pre ekologickejšie druhy dopravy v meste.

Do obľúbenej súťaže sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, výnimkou nie sú ani Žilinčania. „Mesto dlhodobo podporuje udržateľnú mobilitu a táto kampaň je jednou z možností propagácie ekologickejšej formy dopravy.

Cieľom je tiež motivovať a povzbudiť ľudí k využívaniu bicyklov napríklad na cestu do práce. Žilina sa projektu Do práce na bicykli zúčastňuje od roku 2013 a o jeho vzrastajúcej popularite svedčí aj fakt, že počet súťažiacich sa z roka na rok navyšuje,“ priblížil primátor Peter Fiabáne.

Kampaň má podporu nielen u aktívnych cyklistov. Auto či verejnú dopravu za bicykel radi vymenia aj zamestnanci rôznych firiem.

Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy zložené z dvoch až štyroch členov, ktorí zároveň pracujú v rovnakej firme, inštitúcii alebo organizácii. Registrácia je možná na stránke  www.dopracenabicykli.eu do 7. júna 2024.

Jednotlivé tímy budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania bicyklom. Najazdené kilometre zaznamenajú do evidencie zverejnenej na oficiálnej webovej stránke súťaže.

Okrem dobrého pocitu z podpory vlastného zdravia a prispievania ku čistejšiemu životnému prostrediu, sú motiváciou pre zúčastnených zaujímavé vecné ceny. Na víťazov čakajú nové bicykle, pobyty či zľavy za počet absolvovaných jázd.

Minulý rok v rámci projektu súťažilo rekordných 1 023 Žilinčanov v 290 tímoch. Spolu najazdili viac ako 100-tisíc kilometrov a ušetrili 25 024, 90 kg CO2. Aktuálne môžu nielen účastníci projektu využívať takmer 15 kilometrov cyklistickej infraštruktúry v meste, a tiež infraštruktúru v správe Žilinského samosprávneho kraja. Samospráva dlhodobo buduje aj ďalšie prvky mobility a prevádzkuje obľúbený systém zdieľaných bicyklov.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Organizačným a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Lokálnym koordinátorom súťaže pre mesto Žilina je Ľuboš Slebodník z referátu mobility na Mestskom úrade v Žiline, tel.: 041/70 63 116, e-mail:
lubos.slebodnik@zilina.sk. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Podobné príspevky