Foto: pixabay.com

Orava bude rozvoniavať čerstvým asfaltom, komplexnej rekonštrukcii cesty sa nevyhne jedna z ulíc v Dolnom Kubíne

V Dolnom Kubíne pripravili projekt na komlexnú opravu cesty a odvedenie dažďovej vody na ulici Janoškovej (v slepej ulici).

V predstihu sa podarilo Oravskej vodárenskej spoločnosti obnoviť staré rozvody aby sme čo najviac znížili riziko pripadných rozkopávok zrekonštruovanej ulice.

Vodárne sa snažia pre mesto získať čo najvýhodnejšiu ponuku, preto firmu opäť hľadajú elektronicky cez vestník Úradu pre verejné obstarávanie, aby sa do tejto súťaže mohol zapojiť čo najväčší počet záujemcov.

Jednotlivé firmy budú svoje súťažné ponuky taktiež zadávať elektronicky cez ÚVO, aby nemohlo dôjsť k žiadnej manipulácii pri výbere víťaza.

Podobné príspevky