Foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Pacienti mohli dnes voliť aj v žilinskej nemocnici, možnosť využili aj niektorí zamestnanci

Okrsková volebná komisia č. 2 v Žiline navštívila v popoludňajších hodinách žilinskú nemocnicu, aby záujemcovia o voľbu prezidenta mohli odovzdať svoj hlas do prenosnej volebnej schránky.

V 1. kole prezidentských volieb využilo svoje právo spolu 16 voličov, z nich 12 žien a 4 muži. Najväčší záujem mali hospitalizovaní pacienti, svoj hlas odovzdalo 10 z nich. Voľbu v práci využilo 6 zamestnancov žilinskej nemocnice.

Volebná komisia navštívila oddelenia chirurgie, úrazovej chirurgie, rádiológie, ortopédie, psychiatrie, vnútorného lekárstva, neonatológie a fyziatrie, balneológie a rehabilitácie.

Tímu okrskovej volebnej komisie č. 2 v Žiline veľmi pekne ďakujeme za umožnenie realizácie volieb v našej nemocnici.

Foto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Podobné príspevky