Foto: pixabay.com

Aj tento rok ľudia vypaľujú trávy a neuvedomujú si ako poškodzujú prírodu

S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Dôvodom týchto požiarov je často zámerné vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia a konárov.

Na popol sa menia rastliny, nižšie a vyššie živočíchy, hniezda vtákov s vajíčkami alebo mláďatkami. V rýchlo šíriacich sa plameňoch nachádzajú smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj takí bežci ako zajace a srnky. Oheň ničí aj vývojové štádiá hmyzu pod povrchom pôdy ako aj korene plytko koreniacich rastlín. Zároveň dochádza k usmrteniu živočíchov v dôsledku dymu.

ŠOP SR upozorňuje, že zákonné spôsoby ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov sú kompostovanie v obecnom alebo súkromnom kompostovisku či zber biologického odpadu na to v určených veľkoobjemových kontajneroch.

Spolu s botanikom Štátnej ochrany prírody SR Marekom Žiačikom sme sa tejto téme venovali v relácii RTVS Na zelenej adrese.

Celú reportáž si pozriete v archíve RTVS (min. 4:50) https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20348/457319#291

Foto: Štátna ochrana prírody SR

Podobné príspevky