Foto: Peter Fiabáne

Primátor Žiliny prezentoval pred poslancami zastupiteľstva plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá jeden veľmi dôležitý materiál, ktorému možno laická verejnosť nevenuje dostatočnú pozornosť. Ide o Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina. Je to jeden zo základných strednodobých rozvojových dokumentov mesta.

Materiál bol dlhé roky pripravovaný v spolupráci s odbornou a laickou verejnosťou s jednotlivými odbormi mestského úradu, takisto aj s ďalšími pracoviskami a firmami.

PHSR ukazuje kde, v akom čase a s akými prioritami by sa malo mesto v najbližších 10 rokoch rozvíjať. S poslancami mestského zastupiteľstva a členmi odborných komisií prebehlo minulý týždeň informatívne stretnutie, kde sa oboznámili s jeho základným obsahom.

Ide o živý materiál, ktorý bude neustále podliehať kontrole. Bude zriadená komisia na kontrolu realizácii jednotlivých krokov a konkrétnych projektov. PHSR sa bude môcť v priebehu jeho platnosti upravovať a meniť.

Podobné príspevky