Foto: Mesto Dolný kubín

Mesto Dolný Kubín ušetrilo v roku 2023 na energiách viac ako 800-tisíc eur z toho 550-tisíc štátu 

Dolnokubínskej samospráve sa minulý rok zásluhou rozhodnutia nakupovať elektrinu na spotovom trhu podarilo ušetriť viac ako 800-tisíc eur, z toho 550-tisíc štátnej pokladnici a ďalších 280-tisíc tej mestskej. Podarilo sa to najmä vďaka tomu, že vedenie mesta sa rozhodlo pre rok 2023 nakupovať elektrickú energiu na burze prostredníctvom spotových cien.  

„Dôsledným energo manažmentom sme ušetrili 40-tisíc eur na samotnom znížení spotreby elektriny na našich odberných miestach. Ďalších približne 240-tisíc eur ušetrilo mesto vďaka tomu, že elektrinu nakupovalo priamo na burze za spotové ceny. Vplyv na túto úsporu malo každý deň aj správanie jednotlivých mestských organizácií, keďže spotová burzová cena elektriny sa líši nielen každý deň, ale aj každú hodinu, a je známa minimálne deň vopred. Naše organizácie sa snažili všade, kde to bolo možné, presunúť svoju spotrebu do poobedňajších hodín, kedy bola elektrina každý deň lacnejšia a niekedy dokonca cena elektriny dosahovala aj záporné hodnoty,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Práve po sumarizácii spotreby energií za rok 2023 sa ukazuje, že rozhodnutie mesta bolo správne. „Pri rozhodovaní sme sa stretli s názorom, že nákup na burze cez spotové ceny je ruleta. Po prehodnotení všetkých dostupných dát sme to však vo vedení mesta v závere roka 2022 vyhodnotili ako najsprávnejšie rozhodnutie a po roku môžeme zhodnotiť, že bolo naozaj efektívne. V čase, keď sme sa rozhodovali akým smerom pôjdeme, sme nemali k dispozícii žiadnych externých energo manažérov. Museli sme sa s tým vysporiadať sami. O to viac som hrdý na celý tím, že rozhodnutia, ktoré sme prijali a následná práca jednotlivých vedúcich pracovníkov mestských zariadení a firiem zodpovedných za nakladanie s energiou sa vyplatili. Nielenže, sme ušetrili peniaze v mestskej pokladnici Dolnokubínčanov, ale aj státisíce pre štátny rozpočet v prostriedkoch určených na kompenzáciu vysokých cien energií,“ vysvetlil Prílepok s tým, že už v priebehu minulého roka sa rovnakým smerom vybralo niekoľko samospráv na Slovensku.

Mesto Dolný Kubín malo vysúťažené ceny energií len do konca roka 2022. „Už v polovici roka 2022 sme sa začali zaoberať otázkou, kde ju budeme nakupovať na ďalší rok čo najlacnejšie. Na stole boli reálne dve možnosti. Buď využijeme nákup spôsobom, ktorý sme dovtedy používali, kde bola fixná cena, ale aj objem elektriny, alebo pôjdeme na burzu nakupovať elektrinu za spotové ceny, ktoré sa však menia každú hodinu,“  ozrejmil primátor mesta.

Mesto malo na stole dve ponuky, či zakontrahuje ceny energií na fixnú sumu 479,4 € za spotrebovanú MWh silovej zložky, alebo sa vydá neistejšou cestou a bude elektrinu nakupovať (cez dodávateľa) na spotovom trhu. „Pri rozhodovaní zavážila vysoká cena fixu, ako aj obmedzenia vo forme maximálne 20-percentnej odchýlky od objednaného množstva, za ktorého nedodržanie boli pokuty,“ vysvetlil Prílepok.

Štát kompenzoval odberateľom, ktorí mali fixnú sumu, náklady na silovú zložku, ak cena presiahla 199 eur. Avšak, odberateľ dostal len 80 percent z ceny nad túto sumu. Náklady na distribúciu, ani DPH nezohľadňoval. „Dnes vieme povedať, že keby sme sa práve na konci roka 2022 rozhodli ísť na fixnú cenu energií, tak by nám štát musel poskytnúť dotáciu za minulý rok viac ako 550-tisíc eur,“ konštatoval Prílepok.

Počas minulého roka sa mesto snažilo znížiť energie v rôznych oblastiach. „Tam, kde to bolo technologicky možné, tak sme sa snažili znížiť spotrebu elektriny alebo sme jej spotrebu presúvali do lacnejších hodinových pásiem. Napríklad, chladenie zimného štadióna sme sa v dobe opakujúcich sa dvojhodinových cenových špičiek ráno aj večer snažili obmedziť a naopak v čase nižšej ceny využívať chladenie na vyšší výkon,“ dodal na záver primátor s tým, že náklady na elektrickú energiu sa usiluje samospráva znížiť aj výstavbou fotovoltaických zariadení na strechách svojich budov.  

x

Dolný Kubín, 15. februára 2024  – Dolnokubínskej samospráve sa minulý rok zásluhou rozhodnutia nakupovať elektrinu na spotovom trhu podarilo ušetriť viac ako 800-tisíc eur, z toho 550-tisíc štátnej pokladnici a ďalších 280-tisíc tej mestskej. Podarilo sa to najmä vďaka tomu, že vedenie mesta sa rozhodlo pre rok 2023 nakupovať elektrickú energiu na burze prostredníctvom spotových cien.  

„Dôsledným energo manažmentom sme ušetrili 40-tisíc eur na samotnom znížení spotreby elektriny na našich odberných miestach. Ďalších približne 240-tisíc eur ušetrilo mesto vďaka tomu, že elektrinu nakupovalo priamo na burze za spotové ceny. Vplyv na túto úsporu malo každý deň aj správanie jednotlivých mestských organizácií, keďže spotová burzová cena elektriny sa líši nielen každý deň, ale aj každú hodinu, a je známa minimálne deň vopred. Naše organizácie sa snažili všade, kde to bolo možné, presunúť svoju spotrebu do poobedňajších hodín, kedy bola elektrina každý deň lacnejšia a niekedy dokonca cena elektriny dosahovala aj záporné hodnoty,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Práve po sumarizácii spotreby energií za rok 2023 sa ukazuje, že rozhodnutie mesta bolo správne. „Pri rozhodovaní sme sa stretli s názorom, že nákup na burze cez spotové ceny je ruleta. Po prehodnotení všetkých dostupných dát sme to však vo vedení mesta v závere roka 2022 vyhodnotili ako najsprávnejšie rozhodnutie a po roku môžeme zhodnotiť, že bolo naozaj efektívne. V čase, keď sme sa rozhodovali akým smerom pôjdeme, sme nemali k dispozícii žiadnych externých energo manažérov. Museli sme sa s tým vysporiadať sami. O to viac som hrdý na celý tím, že rozhodnutia, ktoré sme prijali a následná práca jednotlivých vedúcich pracovníkov mestských zariadení a firiem zodpovedných za nakladanie s energiou sa vyplatili. Nielenže, sme ušetrili peniaze v mestskej pokladnici Dolnokubínčanov, ale aj státisíce pre štátny rozpočet v prostriedkoch určených na kompenzáciu vysokých cien energií,“ vysvetlil Prílepok s tým, že už v priebehu minulého roka sa rovnakým smerom vybralo niekoľko samospráv na Slovensku.

Mesto Dolný Kubín malo vysúťažené ceny energií len do konca roka 2022. „Už v polovici roka 2022 sme sa začali zaoberať otázkou, kde ju budeme nakupovať na ďalší rok čo najlacnejšie. Na stole boli reálne dve možnosti. Buď využijeme nákup spôsobom, ktorý sme dovtedy používali, kde bola fixná cena, ale aj objem elektriny, alebo pôjdeme na burzu nakupovať elektrinu za spotové ceny, ktoré sa však menia každú hodinu,“  ozrejmil primátor mesta.

Mesto malo na stole dve ponuky, či zakontrahuje ceny energií na fixnú sumu 479,4 € za spotrebovanú MWh silovej zložky, alebo sa vydá neistejšou cestou a bude elektrinu nakupovať (cez dodávateľa) na spotovom trhu. „Pri rozhodovaní zavážila vysoká cena fixu, ako aj obmedzenia vo forme maximálne 20-percentnej odchýlky od objednaného množstva, za ktorého nedodržanie boli pokuty,“ vysvetlil Prílepok.

Štát kompenzoval odberateľom, ktorí mali fixnú sumu, náklady na silovú zložku, ak cena presiahla 199 eur. Avšak, odberateľ dostal len 80 percent z ceny nad túto sumu. Náklady na distribúciu, ani DPH nezohľadňoval. „Dnes vieme povedať, že keby sme sa práve na konci roka 2022 rozhodli ísť na fixnú cenu energií, tak by nám štát musel poskytnúť dotáciu za minulý rok viac ako 550-tisíc eur,“ konštatoval Prílepok.

Počas minulého roka sa mesto snažilo znížiť energie v rôznych oblastiach. „Tam, kde to bolo technologicky možné, tak sme sa snažili znížiť spotrebu elektriny alebo sme jej spotrebu presúvali do lacnejších hodinových pásiem. Napríklad, chladenie zimného štadióna sme sa v dobe opakujúcich sa dvojhodinových cenových špičiek ráno aj večer snažili obmedziť a naopak v čase nižšej ceny využívať chladenie na vyšší výkon,“ dodal na záver primátor s tým, že náklady na elektrickú energiu sa usiluje samospráva znížiť aj výstavbou fotovoltaických zariadení na strechách svojich budov.  

Podobné príspevky