Foto: Mesto Dolný Kubán

Nové vozidlo pre opatrovateľskú službu, Dolný Kubín na kúpu použil 11 tisíc eur

Na nové vozidlo získalo mesto takmer 11 tisíc Eur, slúži pre opatrovateľskú službu v domácnostiach v meste Dolný Kubín. Vďaka nemu sa zjednodušia presuny našich zamestnancov v rámci mesta a dokážeme tak pomôcť viacerým klientom v rodinnom prostredí a menej času strávia naše opatrovateľky cestovaním z jedného miesta na druhé mestskou dopravou.

Prijímateľmi opatrovateľských služieb sú Dolnokubínčania, ktorí sú vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav odkázaní na pomoc inej osoby a majú vypracovaný Lekársky posudok na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vystavuje ho lekár).

Ide napríklad o sebaobslužné úkony osobnej hygieny, pomoc s kúpaním, zmenou polohy, stravovaním, prípravou a podávaním liekov, upratovaním, nákup potravín, pranie, pomoc s obliekaním a vyzliekaním. Ale aj sprievod pri ceste k lekárovi alebo na úrad.

Poplatok za službu je u každého individuálna, keďže závisí od stupňa odkázanosti a od výšky dôchodku.

Základné informácie Dolnokubínčania získajú osobne na odbore sociálnych vecí a rodiny, alebo telefonicky (043/5814412), emailom na socialne@dolnykubin.sk

Podobné príspevky