Foto: Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši si pripomínajú 70. výročie založenia Liptovského kultúrneho strediska

Významným nositeľom a uchovávateľom kultúry, vzdelanosti, organizácie spoločenských programov a akcií v našom regióne je už desaťročia 𝐋𝐢𝐩𝐭𝐨𝐯𝐬𝐤é 𝐤𝐮𝐥𝐭ú𝐫𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐤𝐨

Osvetári z celého Slovenska si pripomínajú 70. výročie založenia svojich organizácií, preto medzi nimi nemôže chýbať ani slávnosť pod taktovkou LKS v Liptovskom Mikuláši. Tá sa niesla v duchu spomienok na minulosť či už na úseku ochotníckeho divadla, fotografie, filmu, folklóru alebo ľudového remesla. Primátor Ján Blcháč pri tejto príležitosti vyjadril vďaku riaditeľke LKS Miroslave Palanovej.

💬„Stredisko neustále produkuje kvalitnú a pestrú kultúru a formuje nás všetkých na kultúrne bytosti.“

Osvetári stáli pri zrode viacerých celoštátnych a medzinárodných podujatí:

Folklórny festival Východná

Belopotockého Mikuláš

PAN – festival pantomímy

Podobné príspevky