Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v L. Mikuláši má nového rektora

Slávnostnou inauguráciou bol dnes do funkcie rektora Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uvedený Aurel Sabó. Ide v poradí o šiesteho rektora akadémie a 14. rektora v rámci vojenskej vysokej školy v Liptovskom Mikuláši. Funkciu prevzal po Jozefovi Putterovi.

Jednou z hlavných priorít nového šéfa akadémie je posilnenie kvality vzdelávania a výskumu na škole.

„Chcem, aby AOS bola schopná ponúknuť našim študentom a doktorandom moderné a relevantné vzdelanie, ktoré im umožní stať sa kompetentnými a profesionálnymi dôstojníkmi a odborníkmi. Chcem tiež podporovať vedeckú prácu a inovatívnosť našich pedagógov a výskumníkov, ktorí prispievajú k rozvoju vojenskej teórie a praxe“, uviedol rektor Sabó.

Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

Podobné príspevky