Foto: Mesto Čadca

V Čadci sa uskutočnil 2. ročník futsalového turnaja o putovný pohár okresného riaditeľa policajného zboru

2. ročníka futsalového turnaja o putovný pohár riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Čadca

Priateľské športové zápolenie prišiel slávnostne otvoriť primátor mesta JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

Bolo odohraných celkom 21 zápasov. Turnaj sa niesol v skvelej atmosfére a radosti z hry. Ambícia pokračovať v týchto priateľských turnajoch podčiarkujú, že počiatočná myšlienka spájať kolegov prostredníctvom športu a zdravého súťaženia je správna cesta.

Vyhodnotenie:

1. miesto – IPA Třinec

2. miesto – Obvodné oddelenie PZ Čadca

3. miesto – Okresné riaditeľstvo PZ Čadca

4. miesto – OR Hasičský a záchranný zbor Čadca

5. miesto – Obvodné oddelenie PZ Turzovka

6. miesto – Odbor kriminálnej polície OR PZ Čadca

7. miesto – IPA Cieszyn

v kategóriách:

najlepší brankár – Peter POLÁČEK za OR PZ Čadca

najlepší hráč – Kamil JAŠUREK za OO PZ Čadca

najlepší strelec – David JATAGANDZIDIS za IPA Třinec

Podobné príspevky