Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

História jarmočných trhov na Liptove siaha až do roku 1360

Vďaka jarmočnému právu Mikulášania zbohatli Obyvatelia Svätého Mikuláša medzi sebou obchodovali už v období, keď mestečko tvorilo len pár domov v blízkosti katolíckeho kostola.

Na nedeľných bohoslužbách sa schádzali veriaci zo vzdialených obcí, po obrade sa rozprávali o tom, čo im na gazdovstve chýba a čoho majú naopak nadbytok.

Okolie kostola sa tak stalo miestom výmeny tovarov, väčšinou zvierat, obilia, poľnohospodárskeho náradia alebo odevu Odjakživa teda slúžilo ako trhovisko.

Zemepáni Pongrácovci sa chopili príležitosti na zvýšenie svojich príjmov a ako vlastníci mestečka požiadali o povolenie konať trh. Kráľ ich žiadosti vyhovel v roku 1360, odvtedy sa trh v Mikuláši konal každý utorok. O 64 rokov neskôr získali Pongrácovci aj právo na konanie dvoch výročných jarmokov, bolo to privilégium, ktoré nemalo hocijaké mesto.

Dnes vieme, že trhové a jarmočné právo boli príčinou rýchleho rozvoja nášho mesta. V tomto roku si v Liptovskom Mikuláši pripomíname 600. výročie získania vzácneho jarmočného privilégia.

Podobné príspevky