Foto: Žilinský samosprávny kraj

Na Liptove otvorili zmodernizovanú knižnicu Liptovského múzea

V Liptovskom múzeu vernisážou otvorili výstavu Secesia na Liptove a zároveň slávnostne otvorili zrekonštruovanú knižnicu.

Tá má v súčasnosti už viac ako 23-tisíc knižných prírastkov v rámci odbornej a regionálnej časti.

Rekonštrukcia knižničných priestorov Liptovského múzea bola realizovaná ako súčasť projektu Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea.

Cieľom projektu bolo upraviť priestory knižničného fondu, vybudovať WC pre imobilných návštevníkov a zároveň eliminovať fyzickú bariéru, ktorá návštevníkom s pohybovými problémami znemožňovala vstup do knižnice.

V rámci úpravy knižničných priestorov bola realizovaná výmena pôvodnej podlahy za modernejšiu, výmena elektrických rozvodov, výmena zastaralých svetelných zdrojov, inštalácia vzduchotechniky, inštalácia motorom poháňaných knižničných regálov a iné.

V novej knižnici bol vytvorený aj nový medzistrop pre možnosť umiestnenia študijného pracoviska, kde budú môcť knižné zväzky študovať nielen návštevníci, bádatelia ale aj samotní pracovníci Liptovského múzea.

Projekt bol financovaný:

• z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-REACT, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bola schválená suma 199 975 €

• z rozpočtu ŽSK bola pridelená čiastka 77 695 €

• a z vlastných zdrojov Liptovské múzeum projekt dofinancovalo sumou 13 381 €

Celková suma za realizáciu projektu bola vo výške 291 051 €.

Foto ŽSK

Podobné príspevky