Ilustračná fotka. Foto: Facebook Kysucká knižnica v Čadci

V anketovej súťaži Kniha Kysúc 2023 môžete nominovať svoje obľúbené knihy

Viete o knihe, ktorá bola vydaná v minulom roku a je spätá s regiónom Kysuce tematicky, osobou autora textovej či obrazovej časti? Má táto kniha pridelené ISBN?
NOMINUJTE JU do anketovej súťaže Kniha Kysúc, ktorú Kysucká knižnica v Čadci spoločne s partnermi a mediálnymi partnermi pripravujem už dvadsiatykrát. Príležitosť máte do 29. 2. 2024. Aj vďaka vášmu návrhu sa autor alebo kniha môže dostať viac do povedomia čitateľov a získať titul KNIHA KYSÚC 2023

kk KK 2023

Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s mediálnymi partnermi:
KYSUCE – Nezávislý týždenník Kysučanov;
MY Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región;
mojeKYSUCE.sk; mojtyzden.sk; Kysucká televízia;
TV RAJ a TVT – Turzovská televízia

Kniha kysuc loga 2023

vyhlasujú 20. ročník čitateľskej anketovej súťaže


Kniha Kysúc 2023

Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže:

• Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?
✔ Knihy, ktoré boli vydané v roku 2023 a sú späté s regiónom Kysuce tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.
✔ Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.
✔ Nominovať je možné:
– knihy výlučne iba s textom,
– môže ísť o obrazovú knižnú publikáciu,
– knihy, ktorých text je kombinovaný s obrazovou časťou.
✔ Knihy z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

• Kto môže nominovať knihu?
✔ čitateľská verejnosť,
✔ autori knižných publikácií,
✔ zostavovatelia, redaktori, ilustrátori,
✔ vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh.

• Ako nominovať?
✔ Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť tu, vyzdvihnúť priamo v knižnici, alebo vyplniť priamo z online formulára. Stiahnutý a vyplnený nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu visnakova@kniznica-cadca.sk
✔ Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh doručia jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom osobne alebo poštou na adresu knižnice.
✔ K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu, ktoré budú použité pri prezentácii kníh prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže.

• Dôležité termíny súťaže:
✔ Termín odovzdania nominácií je od 1. februára do 29. februára 2024
✔ Hlasovanie bude prebiehať od 4. marca do 14. apríla 2024
✔ Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 2. mája 2024 o 16.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci

• Súťažné kategórie:
✔ Nominované knihy budú zaradené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra

• Kde nájdete nominované knihy?
✔ Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi i na internetovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci a Žilinského samosprávneho kraja. V období od 4. marca do 14. apríla 2024 budú publikácie vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci.

• Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?
✔ O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 4. marca do 14. apríla 2024.
✔ Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych týždenníkoch, na web stránke knižnice, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v Kysuckej knižnici v Čadci, Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnici v Turzovke i Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou.
✔ Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom online hlasovacieho lístka zverejneného na web stránke knižnice www.kniznica-cadca.sk
✔ Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
✔ Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
✔ Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
✔ Hlasovací lístok je potrebné doručiť osobne do Kysuckej knižnice v Čadci prípadne do Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste, Mestskej knižnice v Turzovke i Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
✔ Hlasovací lístok je možné doručiť aj poštou alebo mailom na nižšie uvedenú adresu Kysuckej knižnice v Čadci.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Kysúc 2023.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a bezplatné registrované členstvo v Kysuckej knižnici v Čadci na 365 dní. Prvý vyžrebovaný získa predplatné týždenníka KYSUCE na rok 2024.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja, bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

 1. Krajská knižnica v Žiline 27.5.2024 – 15.6.2024
 2. Liptovská knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 24.6.2024 – 13.7.2024
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 22.7.2024 – 10.8.2024
 4. Turčianska knižnica v Martine 19.8.2024 – 7.9.2024 
 5. Kysucká knižnica v Čadci16.9.2024 – 5.10.2024

Kontakt:
Poštová adresa: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
e-mail: visnakova@kniznica-cadca.sk
www.kniznica-cadca.sk
Tel.: 041/4334615
Mobil: +421 915 572 259

Zápisnica za rok 2022

Zápis zo sčítania hlasov a vyhodnotenia súťažnej čitateľskej ankety Kniha Kysúc 2022 67.73 KB

Podobné príspevky