Žilinský samosprávny kraj hospodáril v roku 2021 s prebytkom 16,53 milióna eur

 

Foto ŽSK

Schodok bežného a kapitálového hospodárenia ŽSK za rok 2021 bol vo výške mínus 1,75 milióna eur, uvádza sa v schválenom záverečnom účte.

„Schodok bežného a kapitálového hospodárenia ŽSK za rok 2021 bol vo výške mínus 1,75 milióna eur. Nevyčerpané dotácie z roku 2021 predstavovali 1,3 milióna eur, nedočerpané úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy 2,01 milióna eur, nedočerpané zdroje z návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR 4,88 milióna eur a nedočerpané združené prostriedky vo výške 19,97 milióna eur. Do rozpočtu v roku 2022 sa zapoja na financovanie bežného a kapitálového rozpočtu,“ uvádza sa v schválenom záverečnom účte.
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová Foto ŽSK

Výška dlhu ŽSK bola ku koncu minulého roka vo výške 73,08 milióna eur a predstavovala 34,55 percenta zo skutočných bežných príjmov roku 2020, čo je pod zákonným limitom 60 percent. „Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2021 k skutočným bežným príjmom roku 2020 bola 16,70 percenta, čo je pod zákonom stanovenou hranicou 25 percent,“ informuje schválený záverečný účet.

ŽSK bol k 31. decembru 2021 zriaďovateľom 114 príspevkových organizácií – 60 v oblasti vzdelávania, 26 v oblasti sociálneho zabezpečenia, päť zdravotníckych zariadení, 22 kultúrnych zariadení a Správy ciest ŽSK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *