Žilinčania sa môžu zapojiť do plánu rozvoja mesta v dotazníkovom prieskume

Mesto Žilina, foto z archívu. Foto: TASR – Erika Ďurčová

Autor TASR

Žilina 11. júla (TASR) – Žilinčania sa môžu zapojiť prostredníctvom dotazníkového prieskumu do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka môžu vyjadriť svoj názor do 25. júla. Doplnil, že PHSR mesta Žilina a skupiny obcí je kľúčovým dokumentom.

„Na jeho základe sa budú v najbližších rokoch stanovovať strategické ciele a priority rozvoja. Tiež je dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ),“ podotkol Miškovčík.

„Mesto Žilina je v získavaní mimorozpočtových zdrojov veľmi aktívne. Podmienkou udržania tohto trendu je schválenie dokumentu, ktorý poskytuje celkový pohľad na stav mesta z viacerých hľadísk, napríklad demografického, hospodárskeho či sociálneho,“ priblížil Miškovčík.

Finálne znenie dokumentu sa bude podľa neho skladať z niekoľkých častí. „Analytickej, návrhovej (priority, ciele, stratégia) a implementačnej, monitorovacej. Ku každej časti dokumentu sa vyjadrujú pracovné skupiny, takže PHSR bude zohľadňovať nielen ich pripomienky, ale aj výsledky dotazníkového prieskumu potrieb verejnosti,“ dodal hovorca mesta.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *