V Žiline v priebehu dvoch mesiacov plánujú už druhý parkovací dom

Vizualizácia parkovacieho domu na Obchodnej ulici v Žiline, Foto: Reinoo s.r.o

 

Žilinčania boli posledné týždne svedkami toho, ako známy developer vyvíjal tlak na občanov a poslancov. V úmysle mal odkúpiť pozemok od mesta na Obchodnej ulici v Žiline a postaviť tam parkovací dom.

Prvý projekt počítal s kapacitou parkovacích miest pre 750 vozidiel. 500 miest malo byť počas pracovného týždňa vyčlenených výhradne pre zamestnancov novovznikajúcich administratívnych budov, ktoré spoločnosť Reinoo Žilina buduje na svojich pozemkoch. Ďalších 250 miest by bolo k dispozícii obyvateľom blízkych ulíc. 500 miest by im developer sprístupnil po 17 hodine po odchode zamestnancov z administratívnych centier.

Tento projekt väčšina obyvateľov bývajúcich v dotknutej lokalite odmietlo prostredníctvom petície, ktorú podpísalo vyše 1000 ľudí. Petičný výbor argumentoval, že dotknuté územie Obchodnej ulice je príliš zastavané, zhoršujúca sa dopravná situácia na Obchodnej a Ulici sv Cyrila a Metoda. A ide o jednu z posledných veľkých ucelených zelení.

Developer nakoniec od projektu upustil a z jeho vyjadrenia vyplýva, že rešpektuje názory obyvateľov tej časti kde mal stáť parkovací dom a ani v budúcnosti sa nebude usilovať o získanie pozemku.

V minulosti sa plánoval tiež parkovací dom medzi ulicami Obchodná a T.Vansovej. Obyvatelia bývajúci v lokalite to odmietli rovnako petíciou. V posledných dňoch bola verejnosť oboznámená s informáciou, že Mesto Žilina vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že sa zámer k navrhovanej činnosti,, Novostavba parkovacieho domu medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej“ bude posudzovať. Verejnosť môže do rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Žiline. Prikladáme fotokópiu dokumentu Mesta Žilina. Dúfame , že verejnosť nebude opomenutá a bude prizvaná k verejnej diskusii tak ako tomu bolo vždy doteraz.

 

 

 

One thought on “V Žiline v priebehu dvoch mesiacov plánujú už druhý parkovací dom

  • 2. februára 2022 at 20:20
    Permalink

    Podľa mňa by sa mohol postaviť parkovací dom na ulici obchodná na mieste kde stojí budova centrum

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *