V meste Trstená realizujú rekonštrukciu cesty a chodníky s plánom dokončenia do 30. novembra tohto roku

Na obrázku môže byť auto a cesta
Foto: Mesto Trstená
Rekonštruovať sa budú všetky existujúce chodníky a cesty v meste a v prímestských častiach a to podľa časového harmonogramu, ktorý je spracovaný zhotoviteľom stavby v súčinnosti s mestom Trstená. Zhotoviteľ stavby bol vybratý na základe verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetná stavba obnovy ciest a chodníkov v meste Trstená je stále v realizácii čo znamená, že je to stavenisko. Stavba doteraz nie je od zhotoviteľa prevzatá, keďže nie je úplne dokončená podľa projektovej dokumentácie a podmienok Zmluvy o dielo. To znamená, že žiadne doposiaľ vykonané stavebné práce neboli od zhotoviteľa prevzaté ani zaplatené.
Mesto Trstená ako objednávateľ v súčinnosti zo stavebným dozorom vedie zoznam nedostatkov a nedorobkov, ktoré požaduje od zhotoviteľa stavby odstrániť, ktoré sa pravidelne vedú a aktualizujú či už na kontrolných dňoch stavby prípadne zápismi do staveného denníka a opakovanými výzvami na zhotoviteľa. Ide o veľmi rozsiahlu a náročnú stavbu a preto Vám všetkým obyvateľom ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu.
Mesto Trstená prevezme a zaplatí zhotoviteľovi stavby vykonané práce až na konci stavby, keď budú odstránené všetky nedostatky na ktoré je pravidelne upozorňovaný počas realizácie stavby a ktoré budú predmetom preberacieho konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *