Realizácia V. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov v meste Bytča

<

div class=“cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q“>

Polopodzemné kontajnery na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly). Stanovisko bolo vybudované na novom sídlisku Thurzove sady.
V týchto dňoch Mesto Bytča dokončuje realizáciu už V. etapy osadenia polopodzemných kontajnerov na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly). Stanovisko bolo vybudované na novom sídlisku Thurzove sady.
Ide o moderné, hygienické, estetické, úsporné a efektívne riešenie nakladania s odpadom, ktoré má viacero nesporných výhod:
• výrazne vyššia kapacita zberného miesta, kapacity nádoby sú presunuté pod zem,
• zníženie nákladov a negatívnych vplyvov na ŽP (zníženie emisií, hluku, prevádzky v danej lokalite),
• väčšia časť odpadu je uložená pod zemou, kde sa udržuje nižšia a stálejšia teplota, čím dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a zníženiu vzniku zápachu,
• vhadzovací otvor je menší ako u najrozšírenejších 1 100 l nádob BOBR, hoci má niekoľkonásobne väčší objem, čo opäť prospieva k zníženiu vzniku zápachu.
• odpad je ukladaný do výšky až 2,5 m, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu,
• obmedzenie vandalizmu a možnosti opätovného vyberania odpadu vrátane prístupu zvierat,
• kontajnery sú neprístupné osobám, ktoré ich „prehrabávali“ a robili v ich okolí neporiadok, čo ovplyvňuje estetický vzhľad a čistotu zberného miesta,
• jednoduchá manipulácia z priľahlej komunikácie t.j. v období, keď sú konvenčné 1 100-litrové nádoby zasypané snehom a nie je ich možné presúvať.
Odstránením 1 100 l nádob BOBR sa uvoľnia ďalšie parkovacie miesta, ktoré boli týmito obsadené. Na stanovisku je umiestnených deväť polopodzemných kontajnerov – 6 ks o objeme 5 m3 a 3 ks o objeme 3 m3 . Tri z nich sú určené na zmesový komunálny odpad, zvyšné na triedený odpad – dva na plasty a po jednom na papier, sklo, tetrapaky a kovové obaly. Všetky kontajnery sú označené príslušnou farbou a nadpisom. Realizácia bola uskutočnená v súlade s Plánom odpadového hospodárstva Mesta Bytča na roky 2016 – 2020, v ktorom si mesto stanovilo za cieľ zabezpečiť výmenu niektorých kontajnerov určených na zber komunálnych odpadov a vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.
V najbližších týždňoch budú realizované aj stojiská na ul. Thurzovej a pri Daňovom úrade.
Za dodržiavanie pokynov na jednotlivých nádobách a konanie v prospech úspešnosti zberu odpadu, rozšírenia jeho separácie a zlepšenia podmienok života v meste, vopred ďakuje vedenie mesta Bytča.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *