Pôvodné ružové vodičské preukazy platia už len do konca tohto roka, vymeniť si ich môžete už teraz

Foto: Polícia SR – Žilinský kraj

Ružové vodičské preukazy vydávané od vzniku SR do 30. apríla 2004 platia do konca roka 2023. V tomto roku sa končí ich neobmedzená platnosť.

 O výmenu môžu ich držitelia požiadať už aj v súčasnosti. O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

 Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur. Osoba staršia ako 65 rokov je od poplatku pri podaní žiadosti o výmenu vodičského preukazu oslobodená a teda neplatí.

 Platnosť aktuálne vydávaných vodičských preukazov pre skupiny AM ,A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.
 Zavedenie obmedzenej platnosti vodičských preukazov súvisí s potrebou zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice z roku 2006 o vodičských preukazoch.
 Kontakty na pracoviskách dokladov nájdete na:
 Vzory vodičských preukazov aj s dátumom konca ich platnosti nájdete na:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *