Na podporu zelených opatrení získalo mesto Žilina takmer 300-tisíc eur z fondov Európskej únie

Foto: pixabay.com

 

Cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať v exteriérových priestoroch Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda a Materskej školy Trnavská, je skvalitnenie životného prostredia v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. „Dôsledky klimatických zmien pociťujeme všetci.

Najmä väčšie mestá s obrovskými betónovými plochami sa stretávajú s problémom chýbajúcich zelených oáz, ktoré by ochladili vzduch predovšetkým počas horúcich letných dní.

Naším zámerom je preto podporovať obnovu, prípadne budovanie takýchto zelených plôch v našom meste,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne, podľa ktorého aj akékoľvek malé opatrenie napríklad v podobe nového trávnika, má určitý dosah na kvalitu mikroklímy.

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda vďaka príspevku z eurofondov zrevitalizuje svoje dve átriá. V prvom, ktoré prislúcha k materskej škole, sa zachovajú obe existujúce pieskoviská spolu s jestvujúcou výsadbou a trávnikom. Priestor však doplní niekoľko funkčných prvkov určených na hru a edukáciu detí.

Po obvode átria vznikne záhon so šlapákovým chodníkom, ktorý bude slúžiť ako exteriérová „stolová hra“. Z átria sa tak stane priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým záhonom. Druhé átrium, ktoré patrí k základnej škole, bude po obnove slúžiť ako miesto pre zhromažďovanie a oddych žiakov či pedagógov.

V projekte revitalizácie sa počíta s vybudovaním jedného centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodných chodníkov. Spevnenú plochu budú tvoriť prírodné čadičové kocky, ktoré umožnia prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Areál doplní pestrofarebný mobiliár a pribudnú dve nové borovice.

Ďalšou aktivitou v rámci schváleného projektu je i obnova areálu Materskej školy Trnavská. Revitalizácia prinesie nielen výmenu hracích prvkov, ale tiež úpravu centrálneho trávnika.

Ten by mal slúžiť ako funkčný priestor určený pre výučbu a hry. Pribudne tu edukačný altánok s vegetačnou strechou, zmyslový chodník a bludisko zo živého plota. Z pôvodného pieskoviska vzniknú tri menšie dizajnové a doplnia sa o herné prvky. Súčasťou projektu je i výsadba dvoch jabloní a kvetinového záhonu.

Celkové oprávnené výdavky na projekt „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ predstavujú sumu 303 199,74 eur, pričom príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je vo výške 288 039,75 eur.

S realizáciou aktivít projektu by sa malo začať po ukončení kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom IROP a realizácia projektu bude následne trvať 7 mesiacov.

Galéria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *