Mesto Bytča sa rozhodlo uskutočniť prieskum záujmu občanov o nájomné bývanie v dvoch nových bytových domoch

 

Ilustračná fotka
Mesto Bytča sa rozhodlo uskutočniť prieskum záujmu občanov o nájomné
bývanie v dvoch nových bytových domoch na Marhuľovej ulici č. súp. 1952
a Broskyňovej ulici č. súp. 1953 postavených v lokalite Thurzove sady,
v k.ú. Veľká Bytča ( medzi ČOV Malá Bytča a ovocným sadom Bytča).
Pravidlá prideľovania nájomných bytov budú podliehať podmienkam
Štátneho fondu rozvoja a bývania.

V bytových domoch sa nachádza 88 nájomných bytov, z toho 24 jednoizbových bytov

o výmere 51m2 a 64 dvojizbových bytov o výmere od 50,98 m2 do 65 m2 .

Predpokladané mesačné nájomné uvedených bytov bude predstavovať sumu

vo výške 3,95 €/m2 ( jednoizbový byt cca – 190 €/mesiac, dvojizbový byt – cca od
190 € do 260 €/ mesiac), plus úhrada energií s užívaním nájomného bytu.

Maximálny čistý príjem žiadateľa o nájomný byt predstavuje sumu do výšky
4-násobku životnéhominima vzťahujúceho sa na žiadateľa, resp.na ostatné
posudzované osoby (príklad : plnoletá fyz. osoba – do 872,24 €/mesiac, rodina
s jedným dieťaťom – do 1409,22 €/mesiac a pod.).
Thurzove sady Bytča
Prejaviť záujem môžu občania podaním, resp. doručením žiadosti
o nájomný byt v danej lokalite a to, písomne do podateľne na Mestskom
úrade v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, alebo elektronicky.
Bližšie informácie ohľadom vykonávaného prieskumu a podávania
žiadosti je možné poskytnúť osobne na Mestskom úrade v Bytči –
Oddelenie organizačno – správne, školstva, kultúry a sociálnych vecí,
č.t. 041/ 507 39 28,(p. Danišová), alebo na mailovej adrese :
helena.danisova@bytca.sk. Predpokladaný termín užívania nájomných
bytov : 2. polrok 2022.
Zdroj: MsÚ Bytča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *