Novoročný koncert v Liptovskom Mikuláši sa niesol v duchu osláv 30. výročia vzniku SR a odovzdávania mestských ocenení

Foto: Mesto Liptovský Mikuláš
Novoročný koncert pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky mal okrem vystúpenia elitných slovenských umelcov aj slávnostný podtón. Radniční odovzdali Čestné občianstvo a Cenu mesta výrazným osobnostiam, ktoré prispeli k zveľadeniu Liptovského Mikuláša a jeho zviditeľneniu nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí.

„K vytváraniu národného povedomia a hrdosti prispievame každoročne aj pri odovzdávaní najvyšších mestských ocenení. V našom meste vidím každý deň mnoho šikovných ľudí. Viem, že dokážu všetko, čo si zaumienia a tiež to, že vedia byť súdržní. Potrebujú k tomu len produktívne prostredie,“ zdôraznil v príhovore primátor Ján Blcháč.

Po zázname dejinnej udalosti spred troch desaťročí okom kamery na Námestí osloboditeľov a príhovoroch cirkevných predstaviteľov nasledovalo odovzdávanie ocenení.

Č𝗲𝘀𝘁𝗻𝗲́ 𝗼𝗯č𝗶𝗮𝗻𝘀𝘁𝘃𝗼 𝗽𝗿𝗲:

  • Karola Komanderu in memoriam za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva, ochotníckeho divadelného umenia a aktívnu činnosť v Miestnom odbore Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
  • Ladislava Pašku in memoriam za celoživotný prínos v oblasti kultúry, literárneho umenia a aktívnu činnosť v Matici slovenskej

𝗖𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗲:

  • Jozefa Lukáča za dlhoročnú prácu a spoločenský prínos v oblasti kultúry a za aktívnu činnosť v Matici slovenskej.
  • Do rúk primátora Jána Blcháča putovalo Zlaté uznanie Jednoty dôchodcov Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *