22 januára 1451- Prvý zápis v slovenčine bol vykonaný v Žilinskej mestskej knihe, dovtedy vedenej len v nemeckom a latinskom jazyku

Foto: Žilinská mestská kniha

 

 

Žilinská mestská kniha alebo žilinská kniha z rokov 13781561 je významná jazyková a právna pamiatka Slovenska.

Kniha, ktorá obsahuje 149 popísaných listov, je rukopisnou pamiatkou viazanou v koženej väzbe z 15. storočia. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Časti

Kniha sa delí na tri časti:

  • Text magdeburského mestského práva z roku 1378.
  • Preklad tohto textu do západnej slovenčiny z roku 1473.
  • 117 rôznych záznamov z rokov 1380 – 1561 v latinčine, nemčine a (od roku 1451) aj v západnej slovenčine. Záznamy v západnej slovenčine obsahujú veľa prvkov súvekého slovenského nárečia z okolia Žiliny. Záznam z roku 1451 niektorí autori považujú za najstarší zachovaný „knižný zápis“ v slovenčine.

Jazyk

Slovanské časti sa staršie hodnotili ako slovakizovaná čeština, podľa novšieho výskumu ide o západnú slovenčinu, presnejšie „jazyk uvedenej pamiatky treba hodnotiť ako kultúrny interdialekt západoslovenského typu, v ktorom sa vyskytujú bohemizmy a ktorá je zapísaná českým pravopisom“.

Zdroje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *