Foto: Facebook/Miriam Šuteková, Facebook/Patrik Groma

Poslanec Patrik Groma končí vo funkcii poslanca v Žiline. Nahradí ho Miriam Šuteková

Mesto obdržalo na začiatku júla 2024 od Patrika Gromu oznámenie o vzdaní sa funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline.

Mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Žilina za volebný obvod č. 4 uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD. a to písomným vzdaním sa svojho mandátu ku dňu 2. 7. 2024. Podľa zápisnice Mestskej volebnej komisie v Žiline o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 29. 10. 2022 sa náhradníkom do mestského zastupiteľstva stala Mgr. Miriam Šuteková.

Dôvodom odstúpenia je pracovná vyťaženosť. Patrik Groma zároveň odstúpil aj z funkcie poslanca v žilinskom župnom zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Miriam Šuteková nastúpi do funkcie poslanca v Žiline až po zložení predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Podobné príspevky