Foto: Mesto Čadca

Mesto Čadca získalo 2 milióny eur na rekonštrukciu Palárikovho domu

Mestu sa podarilo získať cca 80 tisíc eur v rámci projektov cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

O čom bude celý projekt?

1, V priestoroch pri ZUŠ J. Potočára bude vybudovaný prístrešok,ktorý bude priestorom pre tvorivé dielne v oblasti umenia a miestom pre trávenie voľného času a realizáciu malých podujatí.

Pôjde o priestor, v ktorom budú pripravovať svoje vystúpenia mladí študenti z oboch strán hranice.

2, Po realizácii projektu tak vznikne miesto zamerané nielen na propagáciu mesta, a kultúry, ale predovšetkým na nadviazanie vzťahov a spolupráce medzi projektovými partnermi.

Partnerom Čadce v tomto projekte je poľské mesto Milowka.

Už na jeseň sa tak obyvatelia mesta môžu tešiť na maliarsky workshop a následnú vernisáž.

3, Osobitným zámerom projektu je pomôcť aj osobám, ktoré sú znevýhodnené.

Priestor tu nájdu seniori z obidvoch strán hraníc.

Prvou aktivitou bude príprava kultúrneho programu slovenských seniorov pre poľských rovesníkov spojený s piknikom vo vybudovanom ateliéri.

Osobitne bude priestor vymedzený aj pre OZ Stružielka, ktoré sa v Čadci venuje deťom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Prírodný ateliér, ktorý vznikne budú mať k dispozícii pre svoje rôznorodé aktivity.

Foto: Mesto Čadca

Podobné príspevky