Foto: Žilinský samosprávny kraj

Na diaľnici D3 by sa mala začať výstavba na troch chýbajúcich úsekoch do konca roka 2025

Aj o tom nás informoval štátny tajomník Igor Choma spolu so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti na rokovaní pracovnej skupiny k dostavbe diaľnice D3.

Prvé dva úseky Brodno-Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica sa začnú stavať naraz s plánovaným začiatkom v septembri 2025 a ukončenim v marci 29.

Výstavba tretieho úseku s druhou tunelovou rúrou začne už v marci 2025 s plánovaným ukončením v októbri 2029.

Je to kľúčová stavba, ktorej dokončenie dá silný impulz ďalšiemu rozvoju celého kraja.

Stavba bude prebiehať v husto obývanom území, preto bude dôležitá spolupráca Ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti, nášho kraja, dotknutých obcí a miest pri udržaní čo najlepšej mobility v území počas výstavby.

Pre zabezpečenie spolupráce bude vytvorená koordinačná skupina pre koordináciu výstavby na všetkých rozostavaných úsekoch D3.

Ako kraj urobíme všetko preto, aby sa diaľnica D3 stala skutočnosťou.

#zilinskykraj#zilinaregion#ministerstvodopravy#nds#narodnadialnicnaspolocnost

Podobné príspevky