Primátor Žiliny Peter Fiabáne. Foto: P.Fiabáne

Odkaz pre starostu definitívne končí 1. júla 2024, nahradí ho Podnet pre mesto

Mesto Žilina bude od 1. júla 2024 všetky návrhy a nápady od občanov evidovať výlučne cez jednotnú platformu Podnet pre mesto. Do nového systému sa presunie aj približne 860 podnetov z externej služby Odkaz pre starostu, ktorú samospráva využívala od roku 2019. Vlastný elektronický systém má uľahčiť zadávanie podnetov od občanov a urýchliť ich riešenie.

Radnica sa rozhodla nahradiť službu Odkaz pre starostu vlastným systémom, ktorý občanom zjednoduší zadávanie podnetov a zamestnancom mestského úradu zabezpečí viac času na ich riešenie. Platforma Podnet pre mesto je v prevádzke už od februára tohto roka. Definitívne však nahradí Odkaz pre starostu od 1. júla. „Mesto z externej platformy stále eviduje viac ako 860 podnetov, ktoré sem občania zaslali počas posledných dvoch rokov. Nemusia sa však obávať, že po prechode na nový systém sa im pracovníci úradu nebudú venovať. Tieto nedoriešené podnety budú presunuté pod novú platformu a zadávatelia k nim od mesta dostanú vyjadrenie,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Používanie vlastného systému Podnet pre mesto by malo byť podľa samosprávy efektívnejšie nielen pre občanov, ale aj pracovníkov mesta, ktorí budú prijaté podnety riešiť. Cieľom zavedenia jednotnej služby je minimalizovanie duplicitných návrhov, ktoré radnica dostáva aj prostredníctvom sociálnych sietí, od poslancov či mailom. Občan bude svoje návrhy a nápady môcť posielať výlučne jednou cestou. V hornej sekcii webovej stránky mesta stačí kliknúť na Podnet pre mesto, kde vyplní základné informácie vrátane lokality, kategórie, fotografie a svojich kontaktných údajov. Po odoslaní obdrží potvrdenie prijatia podnetu a podľa kategórie sa bude jeho riešeniu venovať príslušný odbor. Zadávateľ bude o postupe a výsledku informovaný.

Portál Odkaz pre starostu využívalo mesto od roku 2019 a bolo v ňom zaevidovaných viac ako 8-tisíc občianskych podnetov. Najčastejšie sa venovali zeleni a životnému prostrediu, no frekventované boli aj problémy týkajúce sa ciest a chodníkov, či dopravného značenia. Vďaka aktívnej spolupráci občanov a samosprávy sa podarilo realizovať množstvo pozitívnych zmien, ktoré prispeli k zveľadeniu mestského prostredia a zlepšeniu každodenného života obyvateľov.

Podobné príspevky