Foto: facebook\Mirka Slniečková,Ivana Strelcová Mikulíková

Poslanci v Žiline schválili spoplatnené parkovanie na sídlisku Hájik. Parkovacia karta na prvé vozidlo v domácnosti bude stáť 20 eur, druhá 100 eur

Na sídlisku Hájok bude zavedené parkovanie od 1. januára 2025. Na utorkovom rokovaní poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzili podmienky regulácie parkovania aj zohľadnením pripomienok od občanov.

Parkovacia karta na prvé vozidlo v pásme bude stáť 20 eur, karta na druhé vozidlo 100 eur. Rezident z inej mestskej časti zaplatí ročne 250 eur. Abonentská karta bude stáť 450 eur na rok v prípade fyzickej osoby. Právnické osoby musia zaplatiť 400 eur na prvé vozidlo. Každé ďalšie ich vyjde 800 eur s tým, že takýchto kariet môžu mať až 10. 

Na ulici so zmiešaným režimom parkovania je možné parkovať s parkovacou kartou alebo parkovacím lístkom. Doba spoplatnenia je vymedzená od pondelka do piatku v čase od 17:00 do 7:00. Parkovací lístok bude stáť 30 centov na pol hodinu, cez víkendy a sviatky bude krátkodobé parkovanie bezplatné.

Parkovacie pásmo na sídlisku Hájik bude označené ako C1, kde parkovacia zóna je ohraničená vymedzenými úsekmi miestnych ciest Mateja Bela, Kempelenova, Segnerova, Slnečné námestie, Jedlikova, Stodolova, Dadanova, Baničova, Petzvalova, Námestie mladosti, Jura Hronca, Korzo a Mikovíniho. 

Mapa parkovacej zóny C1 na sídlisku Hájik. Foto: Mesto Žilina

Podobné príspevky