Foto: pixaabay.com

V Žiline niektorí obyvatelia vysádzajú stromy bez povolenia na mestských pozemkoch. Mesto Žilina vyzýva na ukončenie výsadby

V mestskej pamiatkovej rezervácií, na ulici Kuzmányho, bol tento mesiac vysadený strom bez povolenia mesta.

Strom je z dlhodobého hľadiska neperspektívny, porušuje Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni a zasahuje do elektrických káblov .

Pred každou výsadbou zelene na mestské pozemky je potrebné kontaktovať Útvar hlavného architekta mesta a Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia.

Každá výsadba zelene v meste je dlhodobo naplánovaná tak, aby slúžila nielen občanom, ale aj dodržovala všetky potrebné nariadenia.

Podobné príspevky