Mária Reháková, generálna riaditeľka STAR production a organizátorka ankety Slovenka roka, Foto: Desana Dudášová

Anketa Slovenka roka 2024: Poznáme víťazky v jednotlivých kategóriách, v jednej z kategórii vyhrala Žilinčanka Alica Virdzeková

16. ročník Ankety Slovenka roka 2024 je za nami a my vám prinášame mená výnimočných žien ocenených v jednotlivých kategóriách.

Počas uplynulých 15 galavečerov prestížnej Ankety Slovenka roka 2024 sme predstavili Slovensku množstvo vzácnych Sloveniek, ktoré sú nesporným bohatstvom tejto krajiny. A dnes sa k nim pridalo ďalších 12 dám hodných obdivu. Titul Absolútna Slovenka roka 2024 získala Ing. ALENA VANKOVÁ a v tejto chvíli už zároveň poznáme všetky víťazky deviatich kategórií.

Úspešné Slovenky boli nominované v deviatich kategóriách:

  • Biznis a manažment,
  • Umenie a kultúra,
  • Médiá a komunikácia,
  • Veda a výskum,
  • Vzdelávanie,
  • Podpora mladých talentov,
  • Zdravotníctvo,
  • Šport
  • Charita

Všetky dámy získali prestížne ocenenia na základe výsledkov hlasovania divákov a čitateľov. O titule Absolútna Slovenka roka rozhodla nominačná komisia v zložení Ing. Vladimír Bakeš, PhD., Ľuboš Machaj, Marián Turner, RNDr. Tomislav Jurik,CSc., Andrea Gontkovičová, doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD., Tatiana Nátna, Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc.doc MUDr. Eliška Kubíková, PhD, Ing. Vladimír Grežo, Ing. Mikuláš Milko.

Okrem spomínaných kategórií sa odovzdávali aj tri špeciálne ocenenia. Získali ich doc.doc MUDr. Eliška Kubíková, PhD., ktorej cenu odovzdal Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, Mária Reháková, generálna riaditeľka STAR production a organizátorka ankety Slovenka roka a prezidentka Top centra podnikateliek Slovenska Tatiana Nátna

Druhou mimoriadne ocenenou sa stala viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov Janka Zálešáková. Vzácnu sošku jej odovzdala predsedníčka predstavenstva  T.O.P. AUTO Bratislava Michaela Lazarová.

Tretie mimoriadne ocenenie právom putovalo súčasnej predsedníčke najstaršieho ženského spolku v strednej Európe – ŽivenaAlene Heribanovej.

Slovenka roka 2024
Slovenka roka 2024
Slovenka roka 2024

Mimoriadne ocenenia putovali Janke Zálešákovej, Eliške Kubíkovej a Alene Heribanovej. Foto: Šimon Zámečník

Kategória Médiá a komunikácia

Simona Frantová
Simona Frantová, foto: Desana Dudášová

Za kategóriu Médiá a komunikácia si ocenenie Slovenka roka 2024 prevzala dnes už etablovaná stálica televíznej scény SIMONA FRANTOVÁ. Ocenenie odovzdali Vincent Štofaník, riaditeľ sekcie programových služieb Slovenskej televízie a šéfredaktorka týždenníka Slovenka Katarína Hanzelová.

Kategória Umenie a kultúra

KATARÍNA ŽIAK, Slovenka roka 2024
KATARÍNA ŽIAK, foto: Desana Dudášová

V kategórii Umenie a kultúra zvíťazila šperkárka KATARÍNA ŽIAK. Ocenenie odovzdali Michaela Lazarová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, Helena Krasňanská, majiteľka klenotníctva Sheron a Jana Brisudová, sochárka a autorka bronzovej sošky Slovenka roka.

Kategória Biznis a manažment

Ing. ALENA VANKOVÁ, Slovenka roka 2024
Ing. ALENA VANKOVÁ, foto: Desana Dudášová

Víťazkou v kategórii Biznis a manažment sa stala pani Ing. ALENA VANKOVÁ. Ocenenie odovzdali Juraj Ondris, člen predstavenstva SPP a Andrea Gontkovičová, viceprezidentka spoločnosti Philip Morris.

Kategória Šport

Danka Barteková
Mgr. DANKA BARTEKOVÁ, PhD., foto: Desana Dudášová

Za Šport si prestížnu cenu odniesla Mgr. DANKA BARTEKOVÁ, PhD. Cenu odovzdali Pavlína Filipi, majiteľka kúpeľov Brusno, Alexandra Fričová, majiteľka, ALMAF Beauty a Dominika Navara Cibulková, prvá slovenská tenistka vo finále grandslamu Australian Open a víťazka WTA Finals v Singapure.

Kategória Podpora mladých talentov

PhDr. ALICa VIRDZEKOVá
Ocenenie Slovenka roka 2024 putovalo aj PhDr. ALICI VIRDZEKOVEJ, foto: Desana Dudášová

V kategórii Podpora mladých talentov bolo ocenenie udelené PhDr. ALICI VIRDZEKOVEJ. Cenu Slovenka roka 2024 v tejto kategórii odovzdali Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board a pani Melinda Burdanová, podpredsedníčka predstavenstva Slovenskej pošty.  

Kategória Charita

PhDr. LÍVIA MATULOVÁ OSVALDOVÁ, CSc.
PhDr. LÍVIA MATULOVÁ OSVALDOVÁ, CSc. pri preberaní ocenenia. Foto: Desana Dudášová

V kategórii Charita titul Slovenka roka 2024 vyhrala PhDr. LÍVIA MATULOVÁ OSVALDOVÁ, CSc. Ocenenie odovzdali Blažej Bodnár, výrobný riaditeľ akciovej spoločnosti Hyza a Dagmar Šebová, marketingová manažérka Shebo Winery.

Kategória Vzdelávanie

Mgr. MARTINA MURGAŠOVÁ
Mgr. MARTINA MURGAŠOVÁ, foto: Desana Dudášová

V kategórii Vzdelávanie boli nominované ďalšie vzácne dámy. Vytúžený titul Slovenka roka 2024 si z nej odniesla Mgr. MARTINA MURGAŠOVÁ. Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a Jana Chudíková, primárka na klinike estetickej medicíny a plastickej chirurgie NU CLINIC.

Kategória Zdravotníctvo

HENRIETA FÖLDESOVÁ, Slovenka roka 2024
HENRIETA FÖLDESOVÁ, foto: Desana Dudášová

A v neposlednom rade, za Zdravotníctvo si ocenenie odniesla HENRIETA FÖLDESOVÁ. Ocenenie si prebrala od Tomislava Juríka, predsedu predstavenstva spoločnosti Zdravý život a.s.

Kategória Veda a výskum

RNDr. LENKA LORENCOVÁ, PhD.
RNDr. LENKA LORENCOVÁ, PhD., foto: Šimon Zámečník

Veda a výskum boli ďalšou súťažnou kategóriou. Titul Slovenka roka 2024 v nej získala RNDr. LENKA LORENCOVÁ, PhD. Vzácnu sošku odovzdali Lívia Trelová, prodekanka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katarína Pochová, business unit director pre onkológiu spoločnosti Pierre Fabre a Ľudmila Fülöpová z Českej mincovne SK.

Absolútna Slovenka roka 2024

Slovenka roka 2024
Absolútna Slovenka roka 2024 Ing. ALENA VANKOVÁ, foto: Šimon Zámečník

Ocenenenie Absolútna Slovenka roka 2024 si prebrala Ing. ALENA VANKOVÁ. Vzácnu cenu odovzdali Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Kooperativa poisťovňa a.s. a Mária Reháková, generálna riaditeľka STAR production a organizátorka ankety Slovenka roka. Mária Reháková so svojimi vnúčatami zároveň prítomných pozvala na Slovenský deň kroja, ktorý sa bude konať 1. septembra v Banskej Bystrici.

Podobné príspevky