Foto: Ministerstvo vnútra SR

Slovenské mestá a obce čaká v piatok pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva

Mesto Žilina informuje, že v piatok 14. júna o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektronických a elektromotorických sirén civilnej ochrany.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Na piatkové poludnie je skúška sirén naplánovaná v rámci celého Slovenka. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén vykonajú pomocou modulov miestneho ovládania mestské úrady a obecné úrady.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V roku 2024 sú naplánované ešte 2 hlasité skúšky elektronických sirén (13. september, 13. december) a 4 tiché (technické) skúšky elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hodine.

Podobné príspevky