Foto: Mestská polícia Žilina

Na hornej Orave sa konal historicky prvý seminár preventistov obecných a mestských polícií z celého Slovenska

Program bol zameraný na aktuálne témy prevencie kriminality, na výmenu skúseností a nastavenie možných preventívnych riešení novodobých fenoménov.

Seminár obohatili prednáškami lektori z oblasti sociálnej, právnej, psychologickej pomoci a poradenstva, ale aj z internetovej poradne pre mladých. Najviac diskutovanými témami bolo násilie v online priestore a drogové a iné závislosti.

Z ďalších tém to bolo vzdelávanie detí a mládeže v oblasti bezpečného správania sa na cestách. Vďaka pracovným zošitom poskytnutým oddelením BECEP-u môžu preventisti obecných a mestských polícií deti adekvátne vzdelávať aj na tému dopravnej výchovy. Zhodne sa dá konštatovať, že účel semináru spojiť sily v nastavovaní preventívnych aktivít na existujúce, ale aj objavujúce sa novodobé fenomény kriminality, naplnil očakávania.

Podobné príspevky

Pridaj komentár