Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Na Orave vyrastajú budúce nové podnikateľky. Svoju šikovnosť ukázali na 29. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov

Na 29. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov sa predstavilo 52 študentských firiem, ktoré si stredoškoláci založili v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko.

V rámci programu si žiaci zakladajú akciové spoločnosti, s ktorými prechádzajú celým podnikateľským príbehom. Vyvrcholením celoročnej snahy žiakov je prezentácia firiem, ich produktov a služieb, ako aj porovnanie si zručností a dosiahnutých úspechov medzi svojimi rovesníkmi.

Veľtrhu sa zúčastnili aj 3 študentské firmy z našej Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove.

Študentská firma Woollnies sa stala víťazom kategórie IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma a v kategórii 2muse Prezentácia na pódiu získala krásne 2. miesto.

Ich veľká rodina „MOJKÁČOV,“ ručne háčkovaných zvieratiek, si získala srdcia nielen porotcov ale aj návštevníkov veľtrhu.

Študentská firma ECONOMY COLLAB a jej prezidentka Alica Triebeľová bola ocenená v kategórii ManPower Leadership Award.

Študentským firmám srdečne blahoželáme!

#zsk#žilinskýkraj#zilinskykraj#zilinskazupa#zakraj#zilinaregion

Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Podobné príspevky