Foto: Mesto Žilina

Žilina sa zapojila do najväčšej dobrovoľníckej akcie. V piatok 7. júna zamestnanci Mestského úradu v Žiline ako koordinátori a firemní zamestnanci ako dobrovoľníci vytvorili 2 skupiny so zhruba 30 dobrovoľníkmi

Zamestnanci Mestského úradu v Žiline a zástupcovia viacerých žilinských firiem sa už po trinástykrát zapojili do najväčšej dobrovoľníckej akcie Nadácie Pontis „Naše Mesto“. Žilinskí dobrovoľníci sa pustili do zveľaďovania verejného priestoru – natreli zábradlie pri Bôrickom parku a vyčistili kvetináče mobilnej zelene vo viacerých častiach mesta.

Iniciatíva „Naše Mesto“ každoročne prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom vyčistiť, skrášliť a zlepšiť mestá. Tisíce dobrovoľníkov si obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva aktivít naprieč celým Slovenskom. Do projektu sa opäť zapojila aj Žilina. V piatok 7. júna zamestnanci Mestského úradu v Žiline ako koordinátori a firemní zamestnanci ako dobrovoľníci vytvorili 2 skupiny so zhruba 30 dobrovoľníkmi.

„S týmto druhom projektov máme veľmi dobré skúsenosti a zároveň sa teší veľkej obľube. Aj tento rok sa v Žiline zapojil úctyhodný počet dobrovoľníkov, ktorí mali chuť priložiť ruku k dielu a skrášliť tak prostredie, v ktorom žijeme. Za ich odhodlanie im patrí veľké poďakovanie,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Pätnástim dobrovoľníkom zo spoločností Philip Morris Slovakia s.r.o. a Siemens Healthcare s.r.o. sa podarilo natrieť novým náterom železné časti zábradlia, ktoré je umiestnené pri vyvýšenom chodníku medzi ulicami Spanyolova a Tajovského. Starý náter zábradlia obrúsili, očistili a následne natreli novým náterom. Ďalšia skupina dobrovoľníkov zo spoločností Kia Slovakia s.r.o. a Merck, spol. s.r.o. pracovala na vyčistení mobilných kvetináčov od nečistôt a grafitov, ktoré sú rozmiestnené vo viacerých častiach mesta Žilina. Po vyčistení dobrovoľníci kvetináče taktiež pretierali novým náterom.

Projekt „Naše Mesto“ podporila jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku Nadácia Pontis, ktorá už vyše 20 rokov prináša pozitívne zmeny a silné spojenia. Prostriedky z grantu boli použité na nákup viacerých pracovných pomôcok, farieb a občerstvenia pre dobrovoľníkov. Mesto Žilina zároveň ďakuje firmám Ryba Žilina, spol. s r.o., Kofola a. s. a Pekáreň Ďuroška, s. r. o. za zabezpečenie občerstvenia a nápojov pre dobrovoľníkov.

Podobné príspevky