Ilustračná fotka

Ako sa volí vo voľbách do Európskeho parlamentu

1️⃣ Preukazujeme sa 𝗼𝗯čia𝗻𝘀𝗸𝘆𝗺 𝗽𝗿𝗲𝘂𝗸𝗮𝘇𝗼𝗺.

(Len občania s trvalým pobytom v cudzine predkladajú cestovný pas.)

2️⃣Volebná komisia nám vydá 1 obálku a 24 hlasovacích lístkov.

3️⃣ Do obálky vkladáme len 1 hlasovací lístok, na ktorom môžeme zakrúžkovať 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺ál𝗻𝗲 𝟮 𝗸𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱á𝘁𝗼𝘃.

(To znamená, že môžeme zakrúžkovať 0, 1 alebo 2 kandidátov – vo všetkých prípadoch bude hlasovací lístok platný.)

4️⃣ 𝗢𝗯ál𝗸𝘂 𝘀 𝟭 𝗵𝗹𝗮𝘀𝗼𝘃𝗮𝗰í𝗺 𝗹í𝘀𝘁𝗸𝗼𝗺 vhodíme do volebnej schránky.

5️⃣ Zvyšných 23 hlasovacích lístkov 𝗺𝘂𝘀í𝗺𝗲 odložiť do schránky na nepoužité hlasovacie lístky.

Podobné príspevky