Foto: Visitliptov.sk

Na Liptove rozbiehajú nový projekt vodovodu a kanalizácie do Liptovského Trnovca

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭 𝐯𝐨𝐝𝐨𝐯𝐨𝐝𝐮 𝐚 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚́𝐜𝐢𝐞 𝐬𝐦𝐞𝐫𝐨𝐦 𝐤 𝐋𝐢𝐩𝐭𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞́𝐦𝐮 𝐓𝐫𝐧𝐨𝐯𝐜𝐮 je na stole už 20 rokov, no celý ten čas sa nenašiel investor, ktorý by ho podporil. Ale dnes primátor L. Mikuláša Ján Blcháč médiám spoločne so zástupcami súkromného sektora, Liptovskej vodárenskej spoločnosti oznámili skvelú správu.

Po 20 rokoch sa dokončí rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v lokalite Rybníčky pri Liptovskej Mare. Odkanalizovaním sa pripraví na ďalší rozvoj celá lokalita až po severo-západnú hranicu katastra Liptovského Mikuláša.

Vodovod a kanalizácia v tejto oblasti nebude znamenať len skvalitnenie života pre obyvateľov či poskytovateľov služieb cestovného ruchu, dôležitý je aj prínos pre životné prostredie, keďže tu nebude vznikať hrozba znečisťovania Liptovskej Mary odpadovými vodami.

Na spadnutie už je aj projekt budovania cyklochodníka smerom na Liptovský Trnovec, takže sa do tejto oblasti budú môcť cyklisti bezpečne dopraviť po novom cyklochodníku.

#vodovod#kanalizacia#rozvoj

#visitliptov

Podobné príspevky