Foto: ŽSK

Považská galéria umenia v Žiline ponúka na prenájom nebytový priestor o výmere 149,50 m2 a terasu 60 m2

V súčasnosti je využívaný ako kaviareň. Priestory sa nachádzajú v budove Považskej galérie umenia v Žiline na Hlinkovom námestí. Ide o samotný stred mesta v blízkosti OC Mirage, železničnej a autobusovej stanice.

Ponúkaný priestor má vlastný vchod, WC, kuchynku, sklad a terasu. Parkovanie je spoplatnené. Priestor je možné po úpravách využiť aj na administratívne, obchodné alebo iné účely. Doba nájmu 1.7.2024 do 30.6.2027, s možnosťou predĺženia o 2 roky, t.j. 5 rokov vrátane. Cena nájmu 11 eur/m2/mesiac bez energií (elektrina, vývoz smeti, voda, kúrenie), výška sa odvíja od spotreby.

Viac informácií na https://t.ly/sjSGJ alebo na tel. čísle 041/5622522.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina, v lehote do 21. júna 2024 do 12-tej.

#zsk#žilinskýkraj#zilinskykraj#zilinskazupa#zakraj#zilinaregion

Foto: ŽSK

Podobné príspevky