Foto: Facebook.com/radiosever.sk

Žilinské rádia, vzostupy a pády. Bolo ich dosť. Rádio Frontinus, Rádio Žilina, Rádio Zet a Rádio Sever

Ako sa hovorí. Všetko sa raz skončí. V prípade rádií v Žiline tomu tak bolo takmer vždy. Zaniknuté rádia mali však obrovský ľudský kapitál a ďalšie rádia na Slovensku mali z čoho čerpať.

Dnes sa povenujeme jednému len v podstate nedávno zaniknutému rádiu, Rádiu Sever. Rádio Sever bola súkromná komerčná rozhlasová stanica, ktorá vysielala zo Žiliny od 1. marca 2013 do 28. septembra 2015.

Regionálne rádio vysielalo na frekvencii 94,5 MHz zo Žiliny, primárne pre región severozápadného Slovenska. Signál z vysielača na Krížave (1 451 m) šíril vysielanie pre obyvateľov Žilinského a Trenčianskeho kraja, pre ktorých bolo zamerané aj spravodajstvo.

Spravodajstvo malo regionálny charakter, s presahom na témy zo Slovenska a zahraničia, s tendenciou byť vyvážené, dynamické a nezávislé od politických strán či hnutí.

Produkcia Rádia SEVER zabezpečovala pravidelné návštevy osobností súčasnej regionálnej populárnej hudby, politiky, spoločenského života, športu, ale aj bežných, no zaujímavých ľudí z regiónu sever.

Krízové informácie boli zabezpečené na základe zmluvne dohodnutých podmienok so strediskami COO, KR PZ, HaZZ, SSE, SEVAK, VUC a so samotnými obcami a mestami.

Žánrovou a obsahovou nadstavbou spravodajského programu Rádia Sever bola publicistika, zacielená dominantne na dianie a život ľudí v regióne i metropole severného Slovenska.

Tieto publicistické informácie boli nielen v dennom vysielaní, ale aj sumarizované v pravidelnej víkendovej publicistickej relácii magazínového typu Život Severu.

 Informácie v spravodajstve Rádia Sever pochádzali zo zdrojov tlačových agentúr, ako aj z relevantných zdrojov, napr. miest, obcí, štátnych zložiek a kultúrno-spoločenských organizácií pôsobiacich v dosahu rozhlasových vĺn Rádia Sever.

Zohraný tím moderátorov prinášal poslucháčom štandardné živé moderované vysielanie, regionálne ukotvené servisné informácie potrebné k životu obyvateľov – aktuálnu dopravu na severe, počasie, snehové správy, kultúrne pozvánky, ale aj súťaže a ankety. 

Zánikom rádia utrpel žilinský región, celé severné Slovensko, kedže adekvátna náhrada v tomto regióne neexistuje. Celoplošné rádia sú v dnešnej dobe zamerané na komerčnejší obsah s dosahom na celé územie Slovenska.

Regionálne rádio vie vždy informovať podrobnejšie o problémoch svojho regiónu, v ktorom vysiela. Snáď sa dočkáme ešte vzniku podobného formátu ako bolo Rádio Sever.

Foto: Facebook.com/radiosever.sk

Podobné príspevky