Ilustračná fotka. Budova VUC ŽSK, Foto: ŽSK

Na pondelkovom zasadnutí župného zastupiteľstva v Žiline poslanci schválili Záverečný účet ŽSK. Prebytok je vo výške 13,7 milióna eur

Na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili záverečný účet ŽSK za rok 2023. Kraj dosiahol jeden z najvyšších prebytkov v histórii, pričom sa nám v minulom roku podarilo investovať historicky najviac, takmer 53 miliónov Eur do rekonštrukcií ciest, obnovy škôl, nemocníc, kultúrnych pamiatok a výstavby cyklociest. Vďaka vysokému prebytku rozpočtu sme v prijatej prvej úprave rozpočtu na rok 2024 mohli pridať 5,4 mil na rekonštrukcie ciest, 2 mil na nákup techniky na ich údržbu a 2,3 mil na obnovu priestorov a prístrojové vybavenie našich nemocníc.

Poslanci dali zelenú aj príprave vlastnej celokrajskej adaptačnej stratégie na zvyšovanie odolnosti nášho kraja voči dopadom zmeny klímy. A tiež zapojeniu kraja do národného projektu pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizácie regiónov prostredníctvom príspevkovej organizácie Energo – Eko – Služby.

V rámci medzinárodného konzorcia s Portugalským a Estónskym regiónom budeme pre vytypovaný objekt v rámci regiónov navrhovať riešenia rekonštrukcií budov, vďaka ktorým sa stanú odolnými voči extrémnym výkyvom klímy napr. aj vlnám horúčav.

Eriku Jurinovú mrzí , že pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom niektorí poslanci uprednostnili politikárčenie a hru na emócie pred praktickými riešeniami a vecnou a odbornou diskusiou a tak zmarili napr. obci Nová Bystrica projekt na výstavbu zberného dvora či odpredaj nevyužívaného objektu v Liptovskom Mikuláši pre potreby základnej školy.

Podobné príspevky