Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Žilinská župa prerozdelí 267 900 eur z programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK medzi 178 projektov

Investície do služieb pre komunitu 61 projektov dotácia v objeme 92 600 eur. Posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb 14 projektov dotácia v objeme 19 200 eur.

Zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti 7 projektov dotácia v objeme 9 104 eur. Riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine 3 projekty dotácia v objeme 5 184 eur.

Zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb 51 projektov dotácia v objeme 86 126 eur.

Podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií 42 projektov dotácia v objeme 55 686 eur.

Výsledky pridelenia dotácií nájdete na https://t.ly/cwhow

Teší nás, že finančne podporené budú projekty, ktoré budú prínosom ako pre obyvateľov, tak i návštevníkov Žilinského kraja.

Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

#zsk#zilinskykraj#zilinskazupa#zakraj#zilinaregion

Podobné príspevky