Foto: Mesto Žilina

V Žiline začali s rekonštrukciou podchodu pod Rondlom. Potrvá do septembra

𝗦𝗧𝗔𝗩𝗘𝗕𝗡𝗘́ 𝗣𝗥𝗔́𝗖𝗘

Modernizácia sa dotkne výmeny povrchov, pribudnú nové prvky zábradlí a madiel s integrovaným podsvietením. Kompletne sa obnoví osvetlenie podchodu, ktoré bude po novom energeticky úsporné, zároveň sa rozšíri verejné osvetlenie a obnoví sa kamerový systém, čím sa zvýši bezpečnosť nielen samotného podchodu, ale aj blízkeho okolia. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie je i oprava odvodnenia, keďže najmä po výdatných dažďoch dochádzalo k zatopeniu podchodu. Vymenia sa odtokové žľaby a v centrálnej časti sa jeden žľab doplní.

𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗧𝗬

V súčasnosti slúži podchod pod Rondlom aj ako legálna grafity zóna a s týmto využitím sa počíta aj v budúcnosti. Okrem toho vzniknú nové plochy pre umiestnenie citylightov na prezentáciu kultúrnych inštitúcií v meste.

𝗢𝗕𝗠𝗘𝗗𝗭𝗘𝗡𝗜𝗔

Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách, počas ktorých sa postupne uzatvoria jednotlivé vstupy do podchodu, podchod však zostane stále sčasti priechodný. Obmedzenie sa dotkne iba chodcov a cyklistov.

Okolitú automobilovú ani železničnú dopravu nijako neovplyvní. Stavebný ruch bude trvať do septembra.

Podobné príspevky