Foto: Iveta Martinková Staníková

Technické služby v Žiline podľa poslankyňe zastupiteľstva stíhajú s kosením v meste

Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Žiline Iveta Martinková Staníková chváli výkony zamestnancov mestských technických služieb v Žiline. Na jej požiadanie ponechali malé kruhy s kvetmi. V dnešnej dobe je moderné ponechávať aj pásy s lúčnym porastom pri kosení a tak vplývať na životné prostredie v meste.

Niektorým obyvateľom sídliska Vlčince sa to nepozdáva. Podľa nich technické služby nestíhajú. V Žiline vymenili predtým firmu, ktorá dokonca nebola zo Žiliny a fungovala po celom Slovensku čo sa odrazilo na kvalite a rýchlosti kosenia. Firma často poškodzovala aj iné porasty ako kvety a kríky.

Od nových technických služieb v Žiline s vlastnou účasťou mesta sa počítalo a požadovalo sa kvalitné plnenie služieb údržby zelene v meste. Firme možno treba dať určitý čas na vychytanie slabín v kosení a celkovej údržbe zelene v meste. Tri roky tu bola doslovne džungľa.

Samozrejme mali by sme vysloviť kritiku a nerobiť ústupky v tom čo je potrebné na zvýšenie kvality života  obyvateľov Žiliny. Možno nás milo prekvapia a budeme si užívať kvalitný trávnik za adekvátnu cenu. Vlastne daňová reforma v Žiline prebehla, mnohí budú zaslúžene žiadať od mesta kvalitnejšie služby za enormné zvýšenie daní z nehnuteľností a dane za psa.

Ak som bol kritický k niekomu, ospravedlňujem sa. Nekritizovať sa niekedy neoplatí. 

Foto: Iveta Martinková Staníková

Podobné príspevky