Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva začalo posielať školám stručné letáky s odporúčaniami, ako ďalej postupovať, ako komunikovať so zamestnancami škôl či rodičmi po útoku z utorka

Zároveň obsahujú stručný návod ako o krízovej udalosti hovoriť s deťmi a vysvetľovať im, čo sa stalo. Odporúčania vypracovalo v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 3.

Rezort školstva je prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v kontakte s jednotlivými školami v regióne.

V prípade, ak by mala niektorá škola špecifické požiadavky, najjednoduchšie je obrátiť sa priamo sa regionálny úrad, ktorý je pre ňu hlavným kontaktným bodom.

Informačné materiály:

Ako hovoriť s deťmi

Stabilizačné techniky

Leták pre vedenie školy

Čo pomôže, ak urobíme teraz

si môžete stiahnuť na tomto odkaze ➡️https://www.minedu.sk/podpora-pre-skoly-pri-hrozbe-utokom/

Krízová intervencia je už súčasťou existujúceho systému podporných opatrení. Jej cieľom je poskytnúť deťom odbornú starostlivosť zameranú na špecifické obdobie po krízovej udalosti, pričom predstavuje určitú podpornú sieť opatrení. O krízovú intervenciu môže požiadať každý riaditeľ školy spádové centrum poradenstva a prevencie.

Bližšie informácie nájdete tu: https://podporneopatrenia.minedu.sk/krizova-intervencia/

Do pozornosti dávame aj:

kontakty na linky pomoci:

IP-čko: 0800 500 333

Linka detskej istoty: 116 111

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka: 0907 401 749

EDI Slovensko: 0800 221 080

a aplikáciu Sanity, ktorá je zameraná na starostlivosť o duševné zdravie mladistvých: https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/

Podobné príspevky