Foto: Kysuckymaraton.sk

Kysucký maratón 2024 prichádza. 48. ročník sa uskutoční 29. júna

Kysucký maratón je druhým najstarším maratónom na Slovensku, je zaradený do slovenskej bežeckej ligy a svojím významom sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie športové, ale aj spoločenské podujatia mesta Čadca a celých Kysúc.

Trať vedie malebnou kysuckou dolinou, údolím rieky Kysuca. Kysuckého maratónu sa zúčastňuje veľké množstvo maratóncov zo Slovenska, ale i zo zahraničia. V rámci podujatia sa už tradične beháva polmaratón, maratónska štafeta a minimaratón pre deti.

Trasa k Slovenskému orloju v Starej Bystrici!

48. ročník KYSUCKÉHO MARATÓNU
23. ročník MINIMARATÓNU
20. ročník POLMARATÓNU
7. ročník MARATÓNSKEJ ŠTAFETY

Spolufinancované s podporou mesta Čadca Spolufinancované, s podporou ŽSK.

Organizačný výbor

 • JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. – primátor mesta Čadca, riaditeľ preteku
 • Mgr. Milan Pollák – predseda KKM Čadca a predseda org. výboru
 • Ing. Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
 • Bc. Peter Rusnák – prednosta okresného úradu Čadca
 • Ing. Jozef Grapa – primátor mesta Krásno nad Kysucou
 • PaedDr. Juraj Hlavatý – starosta obce Zborov nad Bystricou
 • JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD. – starosta obce Stará Bystrica
 • JUDr. Anton Blaha, CSc. – čestný predseda KKN
 • plk. Ing. Miloš Vojtek – riaditeľ OR PZ
 • Mgr. Mária Čamborová – riaditeľ CVČ Čadca
 • Mgr. Ľubomír Škorvánek – riaditeľ MPS Čadca
 • Mgr. Ľubica Kullová – riaditeľka DK Čadca
 • Mjr. Mgr. František Linet – náčelník MP Čadca
 • Mgr. Jaroslav Klus – predseda OK Kysuce

Spoluorganizátori

Mesto Čadca, Klub Kysuckého maratónu Čadca, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Krásno nad Kysucou, OÚ Stará Bystrica, Klubina, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Okresný úrad Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Olympijský klub Kysuce, Slovenský atletický zväz, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Čadca, Mestská polícia Čadca, Centrum voľného času Čadca, Mestský podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca

Časový program

Prezentácia: v Dome kultúry Čadca

 • 28. 6. od 16.00 – 20.00 hod.
 • 29. 6. od 7.00 – 9.30 hod.
 • 10.00 hod. ŠTART
 • 10.10 hod. program pred Domom kultúry
 • 11.10 hod. dobeh prvých polmaratóncov
 • 12.30 hod. dobeh prvých maratóncov
 • 14.00 hod. celkové vyhlasovanie výsledkov

Kategórie

MARATÓN

 • muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov, ženy
 • muži + ženy absolútne poradie
 • majster okresu Čadca a KNM (klub alebo obec z okresu Čadca a KNM)

POLMARATÓN

 • muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov
 • ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov, ženy nad 50 rokov

POLMARATÓN ŠTAFETA

 • Muži (3 čl.)
 • Ženy (3 čl.)
 • Zmiešaná (3 čl.)

MINIMARATÓN

 • Chlapci od 10 rokov
 • Dievčatá od 10 rokov

Prihlásenie / registrácia

>>> ONLINE PRIHLÁŠKA / REGISTRÁCIA <<<

Prihlásenie je možné aj pri prezentácii, pred podujatím, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného:

Maratón, polmaratón:

 • zaplatené do 1. 5. 2024 – 25 EUR
 • zaplatené do 10. 6. 2024 – 30 EUR
 • zaplatené po 10. 6. 2024 (a pri prezentácií) – 35 EUR
 • účastníci z okresu Čadca a KNM, zaplatené do 10.6.2024 – 20 EUR
 • štafeta: 15 EUR za člena = 45 EUR tím

Minimaratón: deti štartovné neplatia a prihlasujú sa v CVČ Čadca, alebo pri prezentácii.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa online s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, alebo bankovým prevodom. Platobné údaje budú zobrazené v procese registrácie a následne zaslané aj na uvedenú e-mailovú adresu. Prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte info@vos-tpk.sk

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 3 dní pred dňom konania podujatia má pretekár možnosť presunúť štartovné na iného pretekára. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho lekára v týždni konania podujatia (t.j. od pondelka), má rovnako možnosť presunúť štartovné, v krajnom prípade dôjde k vráteniu zaplatenej sumu zníženej o storno poplatok vo výške 1 euro.

Ceny a suveníry

Všetci účastníci maratónu, polmaratónu a členovia maratónskej štafety dostanú medailu, hodnotné ceny, suveníry a občerstvenie.

Podrobný rozpis cien doplníme…

Limit

Pre účastníkov nie je predpísaný výkonnostný limit. Usporiadateľ určuje čas 5 hod. na 40 km. Účastníci, ktorí nedosiahnu tento čas, nebudú zaradení do výsledkovej listiny.

Šatne, ubytovanie, stravovanie

Účastníkom je k dispozícii šatňa, bazén a sauna na miestnej plavárni.
Po preteku bude podané občerstvenie. Na trati je zriadených 8 občerstvovacích staníc (5,6km 11km 15km 20km 25km 30km 35,4km 40km). Pretekári môžu použiť na trati vlastné občerstvenie, ktoré nesmie byť v sklenenej nádobe. Treba ho odovzdať pri prezentácii s označením štartovného čísla a km.

Upozornenie

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa preteku na vlastné nebezpečenstvo. Preteká sa podľa pravidiel atletiky IAAF, SAZ a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na náklady vlastné alebo vysielajúcej organizácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií, ak si to vyžiada situácia.

Foto: Kysuckymaraton.sk

Podobné príspevky